The Welsh Directory

Papurau Bro (Local Welsh-medium Newspapers)

Nene

Address:
76 Stryd Osborne
Rhosllanerchrugog
Wrecsam LL14 2HT

Tel: 01978 842075

Main Contact:
Gol: Gareth P Hughes

Additional Information:
Cyswllt: Gwynne Williams Ffôn/Tel: 01978 841386