The Welsh Directory

Mentrau Iaith (Language Initiatives)

Menter Iaith Sir Benfro

Address:
(Swyddfa Crymych)Ty'r Ysgol
Ysgol y Preseli
Crymych SA41 3QH

Tel: 01239 831129

E-mail:
Website: mentersirbenfro.com

Additional Information:
Swyddfa Abergwaun:Canolfan Ddysgu Gymunedol,Ysgol Bro Gwaun, Heol Dyfed, Abergwaun, SA65 9DT
Ffon/Tel:01348 873700