If ordering from outside of the UK you may need to pay duty and other handling fees on top of our carriage charges.

The Welsh Directory

Media and Film

BBC Gwybodaeth Cymru

Address:
Canolfan y BBC
3 Sgwâr Canolog
Caerdydd
CF10 1FP

Tel: 08700 100 222

Additional Information:
Ffôn/Tel: 029 20 322000
Gwefan/website: www.bbc.co.uk/cymru
Brynmeirion, Bangor, Gwynedd LL57 2BY
e-bost/e-mail: [email protected]
Ffôn/Tel: 01248 370880 Ffacs/Fax: 01248 352784
32 Heol Alecsandra, Abertawe SA1 5DT
Ffôn/Tel: 01792 463722/468819 Ffacs/Fax: 01792 468194
Adeilad Parry Williams, Prifysgol Aberystwyth SY23 3AJ
Ffôn/Tel: 01970 833972 Ffacs/Fax: 01970 833963
Hen Dy'r Ysgol, Heol y Prior, Caerfyrddin SA31 1NE
Ffôn/Tel: 01267 225722 Ffacs/Fax: 01267 223060 e-bost/e-mail: [email protected]
Canolfan Gelfyddydau a Llyfrgell, Ffordd Rhos Ddu, Wrecsam LL11 1AU
Ffôn/Tel: 01978 221100 Ffacs/Fax: 01978 221102