If ordering from the outside of the UK you may need to pay duty and other handling fees on top our our carriage charges.

The Welsh Directory

Food and Accommodation

Marchnad Cynnyrch Lleol Porthmadog

Local produce market

Address:
Y Ganolfan
Ger yr Harbwr
Porthmadog
Gwynedd
LL49 9LU

Tel: 01758 750418
Mobile: 07890 568744

E-mail:

Main Contact:
Meira Jones (Cadeirydd Pwyllgor Rheoli)

Additional Information:
Cynhelir y farchnad ar ddydd Sadwrn olaf y mis yn Y Ganolfan, Porthmadog, ar wahan i fis Rhagfyr lle cynhelir y farchnad ar y dydd Sadwrn cyn y Nadolig.