The Welsh Directory

Food and Accommodation

Marchnad Cynnyrch Lleol Porthmadog

Local produce market

Address:
Y Ganolfan
Ger yr Harbwr
Porthmadog
Gwynedd
LL49 9LU

Tel: 01758 750418
Mobile: 07890 568744

E-mail:
Website: http://www.marchnadporthmadogmarket.co.uk

Main Contact:
Meira Jones (Cadeirydd Pwyllgor Rheoli)

Additional Information:
Cynhelir y farchnad ar ddydd Sadwrn olaf y mis yn Y Ganolfan, Porthmadog, ar wahan i fis Rhagfyr lle cynhelir y farchnad ar y dydd Sadwrn cyn y Nadolig.