Talybont  Aberystwyth
Ceredigion  Cymru  SY24 5HE
+44(0) 1970 832 304
ylolfa@ylolfa.com
chwilio am lyfr

chwilio manwl

Gwefan y Comic Mellten yma
Blog Silff Lyfrau'r Lolfa yma
Newyddion

Nofel gyffrous wleidyddol wedi ei gosod wrth wraidd cynulliad Cymru

Wrth i'r Etholiad Cyffredinol fynd rhagddo, cyhoeddir nofel ddirgelwch gyffrous, nid yn annhebyg i nofelau Dan Brown, sydd wedi ei gosod wrth wraidd gwleidyddiaeth Cymru.

Wedi ei ysbrydoli gan gynnwrf gwleidyddol y flwyddyn ddiwethaf, mae'r awdur Ifan Morgan Jones yn holi beth fyddai'n petai ffigwr tebyg i Donald Trump neu Nigel Farage yn arwain llywodraeth boblyddol yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru.

stori lawn    manylion y llyfr    mwy o newyddion   

Digwyddiadau
25/05/2017: Pantywennol | Ruth Richards yn Llyfrgell Pwllheli
Dewch i Lyfrgell Pwllheli ar nos Iau y 25ain o Fai ar gyfer noson arbennig yng nghwmni Ruth Richards, awdur Pantywennol.

Bydd Ruth yn trafod ei nofel ac yn darllen darnau ohoni.

Noson i ddechrau am 7.30 o'r gloch. Mynediad am ddim.

***

Yn Pantywennol gan Ruth Richards, olrheinir hanes Elin Ifans - merch fywiog yn ei harddegau sydd yn gaeth i rigolau bywyd cefn gwlad Pen Llŷn y bedwaredd ganrif ar bymtheg. Oherwydd ei hobsesiwn â'r goruwchnaturiol caiff Elin yr enw Bwgan Pantywennol gan y bobl leol, gan godi tensiynau a gwrthdaro yn y gymuned rhwng crefydd ac ofergoeliaeth.

Mae'r nofel yn seiliedig ar stori wir a gadwyd yn fyw ar lafar gwlad.

manylion y llyfr   mwy o ddigwyddiadauY Lolfa, Talybont, Aberystwyth, Ceredigion, Cymru/Wales SY24 5HE     +44(0) 1970 832 304

Newydd!

Clawr | Cover Carwyn: Yn Erbyn y Gwynt
Carwyn: Yn Erbyn y Gwynt
Alun Gibbard
£14.99
manylion llawn

Clawr | Cover Poster Y Blew
Poster Y Blew
Y Lolfa
£4.99
manylion llawn

Clawr | Cover Dadeni
Dadeni
Ifan Morgan Jones
£9.99
manylion llawn

Clawr | Cover Mellten, Rhif 4 (Mawrth 2017)
Mellten, Rhif 4 (Mawrth 2017)

£2.00
manylion llawn