Talybont  Aberystwyth
Ceredigion  Cymru  SY24 5HE
+44(0) 1970 832 304
ylolfa@ylolfa.com
chwilio am lyfr

chwilio manwl

Gwefan y Comic Mellten yma
Blog Silff Lyfrau'r Lolfa yma
Newyddion

Cyfrol i ddathlu carreg filltir

Dathlu carreg filltir bwysig oedd y man cychwyn ar gyfer casgliad o straeon gan un o awduron mwyaf dyfeisgar a thoreithiog Cymru.

'Cael fy mhen-blwydd yn drigain oed oedd cychwyn y syniad, a meddwl am fy chwaer a fu farw yn bum deg saith oed yn 2002' eglurodd yr awdur Mihangel Morgan, 'Beth oeddwn i wed'i wneud gyda'r amser ychwanegol hyn, fel petai, a gefais i?'

stori lawn    manylion y llyfr    mwy o newyddion   

Digwyddiadau
13/04/2017: Handball | The Story of Wales' First National Sport | Lansio yn Nelson, Caerffili
Ymunwch a ni i lansio HANDBALL - THE STORY OF WALES' FIRST
NATIONAL SPORT gan Kevin Dicks yn y Royal Oak, Nelson, Careffili ar ddydd Iau, Ebrill 13 am 7.30 o'r gloch.

Croeso i bawb!

manylion y llyfr   mwy o ddigwyddiadauY Lolfa, Talybont, Aberystwyth, Ceredigion, Cymru/Wales SY24 5HE     +44(0) 1970 832 304

Newydd!

Clawr | Cover Pluen
Pluen
Manon Steffan Ros
5.99
manylion llawn

Clawr | Cover Carwyn: Yn Erbyn y Gwynt
Carwyn: Yn Erbyn y Gwynt
Alun Gibbard
14.99
manylion llawn

Clawr | Cover Y Crysau Cochion
Y Crysau Cochion
Gwynfor Jones
14.99
manylion llawn

Clawr | Cover Ibuprofen Sil Vous Plait  Mwy na stori bel-droed
Ibuprofen Sil Vous Plait Mwy na stori bel-droed
Dewi Prysor
9.99
manylion llawn