Talybont  Aberystwyth
Ceredigion  Cymru  SY24 5HE
+44(0) 1970 832 304
ylolfa@ylolfa.com
chwilio am lyfr

chwilio manwl

Gwefan y Comic Mellten yma
Blog Silff Lyfrau'r Lolfa yma
Newyddion

Cyhoeddi Cofiant Cledwyn Hughes yn ei hen etholaeth yn ystod Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn

Bu Cledwyn Hughes yn aelod seneddol Môn am wyth mlynedd ar hugain rhwng 1951 a 1979 ac roedd yn ffigwr amlwg yn y Blaid Lafur Brydeinig ar yr adegau pan oedd hi mewn llywodraeth yn Llundain yn 60au a 70au'r ganrif ddiwethaf. Fel yr Arglwydd Cledwyn o Benrhos wedi hynny cafodd ddaliad llwyddiannus fel Arweinydd yr Wrthblaid yn Nhŷ'r Arglwyddi pan oedd Thatcher yn Brif Weinidog.

stori lawn    manylion y llyfr    mwy o newyddion   

Digwyddiadau
26/07/2017: Kees Huysmans | Dechrau Canu, Dechrau Wafflo | Sesiwn lofnodi yn Sioe Llanelwedd
Dewch draw i stondin y Cyngor Llyfrau ar faes Sioe Llanelwedd ar ddydd Mercher 26ain o Orffennaf rhwng 11 a 12 o'r gloch i gwrdd a Kees Huysmans - y canwr a'r dyn busnes llwyddiannus symudodd i gefn gwlad Cymru o'r Iseldiroedd yn yr 1980au.


mwy o ddigwyddiadauY Lolfa, Talybont, Aberystwyth, Ceredigion, Cymru/Wales SY24 5HE     +44(0) 1970 832 304

Newydd!

Clawr | Cover Dadeni
Dadeni
Ifan Morgan Jones
£9.99
manylion llawn

Clawr | Cover Hyfryd Iawn – Argraffiad Cyfyngedig
Hyfryd Iawn – Argraffiad Cyfyngedig
Eirwyn Pontshan
£10.00
manylion llawn

Clawr | Cover Cofiant Cledwyn Hughes
Cofiant Cledwyn Hughes
D Ben Rees
£14.99
manylion llawn

Clawr | Cover Dyddiadur Addysg A5 2018 Academic Diary
Dyddiadur Addysg A5 2018 Academic Diary
Y Lolfa
£5.99
manylion llawn