Talybont  Aberystwyth
Ceredigion  Cymru  SY24 5HE
+44(0) 1970 832 304
ylolfa@ylolfa.com
chwilio am lyfr

chwilio manwl

Gwefan y Comic Mellten yma
Blog Silff Lyfrau'r Lolfa yma
Newyddion

Atgyfodi poster eiconig i ddathlu hanner canmlwyddiant

Mae gwasg Y Lolfa wedi cyhoeddi yr wythnos hon eu bod am atgynhyrchu un o bosteri fwyaf eiconig y sin roc Gymraeg

Bydd Y Lolfa yn ailgyhoeddi poster i hyrwyddo Maes B, record sengl Y Blew, y grwp trydanol cyntaf i ganu yn Gymraeg.

'Rwy'n falch iawn ein bod ni'n ailgyhoeddi poster eiconig Y Blew gan Dafydd Evans, oedd yn hyrwyddo eu hunig record, Maes B, nôl yn 1967' meddai Robat Gruffudd, sylfaenydd gwasg y Lolfa, 'Gan mai yn y flwyddyn honno y sefydlwyd Y Lolfa, hanner canrif yn ôl, mae'n ddigwyddiad o arwyddocâd i ni fel gwasg, hefyd'.

stori lawn    manylion y llyfr    mwy o newyddion   

Digwyddiadau
04/03/2017: In Pursuit of Saint David | Gerald Morgan | Sesiwn lofnodi yn Waterstones Aberystwyth
Ymunwch a Gerald Morgan yn Waterstones Aberystwyth am 2 o'r gloch prynhawn Sadwrn y 4ydd o Fawrth ar ddiwrnod Pared Gwyl Ddewi Abersytwyth ble bydd yn llofnodi copiau o'i lyfr newydd, In Pursuit of Saint David.

Dyma'r fersiwn Saesneg o'r gyfrol gyfansawdd am nawdd sant Cymru, Dewi Sant, yn cynnwys gwybodaeth am ei fywyd a'i ffydd, y chwedlau a gysylltir ag ef a hanes Dydd Gŵyl Dewi, ynghyd â rhestr o eglwysi sy'n cario ei enw.

manylion y llyfr   mwy o ddigwyddiadauY Lolfa, Talybont, Aberystwyth, Ceredigion, Cymru/Wales SY24 5HE     +44(0) 1970 832 304

Newydd!

Clawr | Cover Lliwio Cymru / Colouring Wales
Lliwio Cymru / Colouring Wales
Dawn Williams
4.99
manylion llawn

Clawr | Cover Y Stelciwr
Y Stelciwr
Manon Steffan Ros
1.00
manylion llawn

Clawr | Cover Ibuprofen Sil Vous Plait  Mwy na stori bel-droed
Ibuprofen Sil Vous Plait Mwy na stori bel-droed
Dewi Prysor
9.99
manylion llawn

Clawr | Cover Rhwng y Pyst
Rhwng y Pyst
Owain Fn Williams
1.00
manylion llawn