Awduron

A
Mae Wil Aaron yn arloeswr ei hun, a hynny ym myd teledu, fel cyfarwyddwr a chynhyrchydd annibynnol a sefydlydd cwmniau teledu ac adnoddau ...
Ers 1991 mae Robin wedi gwrthod cyfweliadau am ei waith fel bardd a'i waith dyddiol gyda phob sianel radio a theledu oherwydd: 'mae nhw'n rhy ...
Mae Sam Adams yn gyn-olygydd i Poetry Wales, a chyn-gadeirydd ar y rhan Saesneg o’r Academi Gymreig. Golygodd Collected Poems a Collected Stories ...
Athro Emeritus ym Mhrifysgol Cymru, Aberystwyth, fe ymunodd Yr Athro John Aithison a’r Adran Ddaearyddiaeth (fel yr oedd yn 1967). Fe sefydlodd ...
Yn wreiddiol o Ddeiniolen, mae Malcolm Allen yn gyn-chwaraewr proffesiynol pel-droed a chwaraeodd i Watford, Aston Villa, Norwich City, Millwall, ...
1-10 o 900 1 2 3 4 5 . . . 90
Cyntaf < > Olaf