Talybont  Aberystwyth
Ceredigion  Cymru  SY24 5HE
+44(0) 1970 832 304
ylolfa@ylolfa.com
chwilio am lyfr

chwilio manwl

Digwyddiadau'r Lolfa yn Steddfod Meifod yma
Llyfrau newydd i'r haf yma
Newyddion

Awdur o Faldwyn yn Ennill Gwobr Daniel Owen

Mari Lisa, awdur o Faldwyn, yw enillydd Goffa Daniel Owen eleni am ei nofel Veritas. Daw Mari, sy'n byw yng Nghaerfyrddin, yn wreiddiol o Lanwrin, a dyma ei nofel gyntaf i oedolion. Dywedodd Robat Arwyn ar ran y beirniaid, "Dim ond canmoliaeth sydd gan y tri ohona ni i'r gwaith sy'n nofel ddirgelwch, sy'n atgoffa rhywun o'r 'Da Vinci Code' gan Dan Brown. Mae'n nofel sy'n ein tywys ar antur ar draws Cymru wrth i'r dirgelwch ein harwain yn ôl trwy'r canrifoedd er mwyn datrys digwyddiadau dychrynllyd y presennol. Mae 'na gyffro a chliwiau, brad a chynllwyn, hanes ac etifeddiaeth, ac mae'r cyfan yn llifo'n rhwydd wrth symud o un olygfa i'r llall. Mae'r cymeriadau'n grwn a chofiadwy, ac mae'r ddeialog yn ddifyr, yn ffres a naturiol. Er yn nofel ddiogel, mae digon o olygfeydd cignoeth i greu ias a thensiwn, a digon o dwyll, brad a dichell i'n cadw ar y bachyn hyd at y diwedd un."

stori lawn    manylion y llyfr    mwy o newyddion   
Y Lolfa, Talybont, Aberystwyth, Ceredigion, Cymru/Wales SY24 5HE     +44(0) 1970 832 304

Newydd!

Clawr | Cover Yr Etifeddiaeth Deg - O Gymru i Batagonia: 1865-2015
Yr Etifeddiaeth Deg - O Gymru i Batagonia: 1865-2015
Robin Gwyndaf
£19.95
manylion llawn

Clawr | Cover Y Winllan Well: America
Y Winllan Well: America'r Cymry
Eirug Davies
£14.95
manylion llawn

Clawr | Cover Stad
Stad
Guto Dafydd
£8.95
manylion llawn

Clawr | Cover Veritas
Veritas
Mari Lisa
£8.99
manylion llawn