Talybont  Aberystwyth
Ceredigion  Cymru  SY24 5HE
+44(0) 1970 832 304
ylolfa@ylolfa.com
chwilio am lyfr

chwilio manwl

Gwefan y Comic Mellten yma

Newyddion

Aberystwyth, y Cynulliad a Chyfrinach Farwol

Cyfeillgarwch tri ffrind a chyfrinach farwol sy'n bygwth rheoli eu bywydau am byth yw testun nofel newydd gan awdures o Aberystwyth.

Mae Pam? gan Dana Edwards yn adrodd hanes Pam, Gwennan a Rhodri wrth iddyn nhw adael coleg a gwneud eu ffordd yn y byd yn ystod y ddegawd gythryblus sy'n arwain at sefydlu Cynulliad Cymru.

stori lawn    manylion y llyfr    mwy o newyddion   

Digwyddiadau
24/08/2016: Pam? | Dana Edwards | Lansiad llyfr
Dewch i lansio Pam? - nofel newydd sbon gan yr awdures o Aberystwyth, Dana Edwards. D

Cynhelir noson arbennig yn y Morlan, Aberystwyth ar gyfer y lansiad ar nos Fercher 24 Awst 7.30.

Croeso i bawb!

Mae Pam? yn dilyn tri ffrind wrth iddynt adael coleg a dechrau gwneud eu ffordd yn y byd yn y ddegawd gythryblus a chyffrous sy'n arwain at sefydlu Cynulliad i Gymru. Mae'r tri yn rhannu'r un pen-blwydd, ond yn rhannu cyfrinach hefyd. Cyfrinach sy'n bygwth dinistrio pob un ohonynt.
manylion y llyfr   mwy o ddigwyddiadauY Lolfa, Talybont, Aberystwyth, Ceredigion, Cymru/Wales SY24 5HE     +44(0) 1970 832 304

Newydd!

Clawr | Cover Mellten, Rhif 1 (Mehefin 2016)
Mellten, Rhif 1 (Mehefin 2016)

2.00
manylion llawn

Clawr | Cover Dyddiadur Addysg A5 2017 Academic Diary
Dyddiadur Addysg A5 2017 Academic Diary
Y Lolfa
5.99
manylion llawn