Talybont  Aberystwyth
Ceredigion  Cymru  SY24 5HE
+44(0) 1970 832 304
ylolfa@ylolfa.com
chwilio am lyfr

chwilio manwl

Gwasanaeth argraffu'r Lolfa: clip yma
Newyddion

Y Lolfa’n Herio’r Llywodraeth Gyda Sticeri Draig Goch

Mae gwasg adnabyddus yng Nghymru wedi penderfynu herio penderfyniad Llywodraeth y Deyrnas Gyfunol i gynnwys baner Jac yr Undeb ar drwyddedau gyrru newydd drwy roi'r cyfle iddynt osod sticeri o faner y Ddraig Goch yno yn eu lle.

Yn 2014 fe gyhoeddodd llywodraeth y DG y bydd baner yr Undeb yn ymddangos ar bob trwydded yrru newydd o hyn ymlaen gan ymddangos ger faner yr UE ar drwyddedau gyrwyr yng Nghymru, yr Alban a Lloegr. Cafwyd beirniadaeth gref o'r penderfyniad gan unigolion megis aelod seneddol etholaeth Arfon, Hywel Williams o Blaid Cymru. Llofnododd dros 3,000 o bobl y ddeiseb Gymreig ar-lein yn gwrthwynebu'r penderfyniad ond er hynny ym mis Gorffennaf 2015 fe ddechreuodd trwyddedau newydd arddangos baner yr Undeb.

stori lawn    manylion y llyfr    mwy o newyddion   

Digwyddiadau
20/02/2016: Sion Jobbins yn llofnodi yn Waterstones Caerdydd
Fe fydd Sion Jobbins, awdur 'The Red Dragon - The Story of the Welsh Flag' yn llofnodi ei lyfr newydd yn Waterstones Caerdydd ar yr 20fed o Chwefror rhwng 11.30 a 12 pm - dewch draw!

mwy o ddigwyddiadauY Lolfa, Talybont, Aberystwyth, Ceredigion, Cymru/Wales SY24 5HE     +44(0) 1970 832 304

Newydd!

Clawr | Cover Popeth Pws
Popeth Pws
Dewi Pws
£9.99
manylion llawn

Clawr | Cover Rifiera Reu
Rifiera Reu
Dewi Prysor
£9.99
manylion llawn

Clawr | Cover Ar Drywydd Meic Stevens: Y Swynwr o Solfach
Ar Drywydd Meic Stevens: Y Swynwr o Solfach
Hefin Wyn
£14.99
manylion llawn

Clawr | Cover Chwynnu
Chwynnu
Sioned Wiliam
£8.99
manylion llawn