Talybont  Aberystwyth
Ceredigion  Cymru  SY24 5HE
+44(0) 1970 832 304
ylolfa@ylolfa.com
chwilio am lyfr

chwilio manwl

Gwefan y Comic Mellten yma
Blog Silff Lyfrau'r Lolfa yma
Newyddion

Cyfrol yn torri tabŵ galar a chynnig cymorth ymdopi yn y Gymraeg

Mae cyfrol a gyhoeddir yr wythnos hon yn ceisio torri'r tabŵ sydd o amgylch galar gan gynnig cymorth drwy gyfrwng y Gymraeg i'r rhai sydd yn ymdopi ag ef.

Mae Galar a Fi yn cynnwys ymateb 14 o bobl sydd wedi bod trwy'r camau o alaru ar ôl colli brawd, chwaer, ffrind, mab, merch, tad, mam neu gymar a'r ffordd y gwnaethon nhw ddelio â'u galar. Mae'r ymatebion i galar yn y gyfrol yn amrywio o gerddi, llythyron, dyddiadur, ysgrifau i straeon byrion.

stori lawn    manylion y llyfr    mwy o newyddion   

Digwyddiadau
26/07/2017: Kees Huysmans | Dechrau Canu, Dechrau Wafflo | Sesiwn lofnodi yn Sioe Llanelwedd
Dewch draw i stondin y Cyngor Llyfrau ar faes Sioe Llanelwedd ar ddydd Mercher 26ain o Orffennaf rhwng 11 a 12 o'r gloch i gwrdd a Kees Huysmans - y canwr a'r dyn busnes llwyddiannus symudodd i gefn gwlad Cymru o'r Iseldiroedd yn yr 1980au.


mwy o ddigwyddiadauY Lolfa, Talybont, Aberystwyth, Ceredigion, Cymru/Wales SY24 5HE     +44(0) 1970 832 304

Newydd!

Clawr | Cover Dyddiadur Addysg A5 2018 Academic Diary
Dyddiadur Addysg A5 2018 Academic Diary
Y Lolfa
5.99
manylion llawn

Clawr | Cover Poster Y Blew
Poster Y Blew
Y Lolfa
4.99
manylion llawn

Clawr | Cover Cymro ai Lyfrau
Cymro ai Lyfrau
Gerald Morgan
9.99
manylion llawn

Clawr | Cover Mellten, Rhif 5 (Mehefin 2017)
Mellten, Rhif 5 (Mehefin 2017)

2.00
manylion llawn