Talybont  Aberystwyth
Ceredigion  Cymru  SY24 5HE
+44(0) 1970 832 304
ylolfa@ylolfa.com
chwilio am lyfr

chwilio manwl

Gwefan y Comic Mellten yma
Blog Silff Lyfrau'r Lolfa yma
Newyddion

Stori ryfeddol y mewnfudwr sefydlodd cwmni Tregroes Waffles

Yn y gyfrol 'Dechrau Canu, Dechrau Wafflo', a gyhoeddir yr wythnos hon, ceir hanes Kees Huysmans, y canwr a'r dyn busnes llwyddiannus a symudodd o'r Iseldiroedd i gefn gwlad Cymru yr 1980au, gan fabwysiadu iaith a diwylliant Cymru, ynghyd â sefydlu cwmni Tregroes Waffles.

Mae'r cwmni wedi mynd o nerth i nerth erbyn hyn, a bellach wedi llwyddo i ddwyn enw pentre Tregroes i enwogrwydd ar draws y byd.

stori lawn    manylion y llyfr    mwy o newyddion   

Digwyddiadau
01/07/2017: Carwyn - Into the Wind | Alun Gibbard | Sesiwn lofnodi yn WHSmith Trostre
Ymunwch ag awdur cofiant arbennig INTO THE WIND - THE LIFE OF CARWYN JAMES yn WHSmith Trostre, Llanelli rhwng 11 a 12 ar ddydd Sadwrn y 1af o Orffennaf ar gyfer sesiwn lofnodi.

mwy o ddigwyddiadauY Lolfa, Talybont, Aberystwyth, Ceredigion, Cymru/Wales SY24 5HE     +44(0) 1970 832 304

Newydd!

Clawr | Cover Dadeni
Dadeni
Ifan Morgan Jones
£9.99
manylion llawn

Clawr | Cover Awst yn Anogia
Awst yn Anogia
Gareth F Williams
£14.99
manylion llawn

Clawr | Cover 60
60
Mihangel Morgan
£7.99
manylion llawn

Clawr | Cover Pluen
Pluen
Manon Steffan Ros
£5.99
manylion llawn