Talybont  Aberystwyth
Ceredigion  Cymru  SY24 5HE
+44(0) 1970 832 304
ylolfa@ylolfa.com
chwilio am lyfr

chwilio manwl

Gwefan y Comic Mellten yma
Blog Silff Lyfrau'r Lolfa yma
Newyddion

Dirgelwch Allwedd Amser yn dyfnhau

Mae dirgelwch yr Allwedd Amser yn dyfnhau yn rhifyn diweddaraf comic poblogaidd Mellten a gyhoeddir yr wythnos hon.

Anturiaethau Nefyn a Trefor a dirgelwch yr allwedd hud sydd yn hawlio sylw rhifyn newydd Mellten wrth iddynt fynd ar daith i lefydd anhygoel a dyfnderoedd tywyll dinas od iawn ar drywydd allwedd amser. A fydd y ddau yn gallu dianc rhag y bwystfilod dirgel sydd ar eu holau?

stori lawn    manylion y llyfr    mwy o newyddion   

Digwyddiadau
09/05/2017: Pantywennol | Ruth Richards yn Llyfrgell Porthmadog
Dewch i Lyfrgell Porthmadog ar nos Fawrth y 9fed o Fai ar gyfer noson arbennig yng nghwmni Ruth Richards, awdur Pantywennol.

Bydd Ruth yn trafod ei nofel ac yn darllen darnau ohoni.

Noson i ddechrau am 7.30 o'r gloch. Mynediad am ddim.

***

Yn Pantywennol gan Ruth Richards, olrheinir hanes Elin Ifans - merch fywiog yn ei harddegau sydd yn gaeth i rigolau bywyd cefn gwlad Pen Llŷn y bedwaredd ganrif ar bymtheg. Oherwydd ei hobsesiwn â'r goruwchnaturiol caiff Elin yr enw Bwgan Pantywennol gan y bobl leol, gan godi tensiynau a gwrthdaro yn y gymuned rhwng crefydd ac ofergoeliaeth.

Mae'r nofel yn seiliedig ar stori wir a gadwyd yn fyw ar lafar gwlad.

manylion y llyfr   mwy o ddigwyddiadauY Lolfa, Talybont, Aberystwyth, Ceredigion, Cymru/Wales SY24 5HE     +44(0) 1970 832 304

Newydd!

Clawr | Cover Pantywennol
Pantywennol
Ruth Richards
7.99
manylion llawn

Clawr | Cover Rhwng y Pyst
Rhwng y Pyst
Owain Fn Williams
1.00
manylion llawn

Clawr | Cover Y Stelciwr
Y Stelciwr
Manon Steffan Ros
1.00
manylion llawn

Clawr | Cover Y Crysau Cochion
Y Crysau Cochion
Gwynfor Jones
14.99
manylion llawn