Talybont  Aberystwyth
Ceredigion  Cymru  SY24 5HE
+44(0) 1970 832 304
ylolfa@ylolfa.com
chwilio am lyfr

chwilio manwl

Hysbysebwch yn Nyddiaduron Y Lolfa. Telerau yma

Newyddion

Llyfr melys yn anrheg Pasg

Mae Meleri Wyn James yn gobeithio y bydd rhieni yn prynu llyfr yn ogystal â siocled yn anrheg i'w plant dros y Pasg eleni.

Mae'r awdures o Aberystwyth newydd gyhoeddi llyfr newydd i blant ac mae'n cyfaddef iddi ddefnyddio ei phlant ei hun fel ysbrydoliaeth wrth greu Nel, Cymraes fach ddireidus sydd wrth ei bodd yn cael hwyl.

stori lawn    mwy o newyddion   

Digwyddiadau
24/04/2014: Noson yng nghwmni Caryl Lewis
Noson yng nghwmni Caryl Lewis, awdures y ddrama newydd 'Y Negesydd'. Nos Iau, 24 Ebrill, Theatr Felinfach, 8pm.

mwy o ddigwyddiadauY Lolfa, Talybont, Aberystwyth, Ceredigion, Cymru/Wales SY24 5HE     +44(0) 1970 832 304