Talybont  Aberystwyth
Ceredigion  Cymru  SY24 5HE
+44(0) 1970 832 304
ylolfa@ylolfa.com
chwilio am lyfr

chwilio manwl

Gwasanaeth argraffu'r Lolfa: clip yma
Llyfrau newydd i'r Nadolig yma
Newyddion

Cymreictod a pherthyn yn brif themau i nofel newydd Caryl Lewis

Mae'r disgwyl eiddgar am nofel newydd gan un o awduron mwyaf poblogaidd Cymru ar ben gyda dyfodiad nofel newydd sbon Y Bwthyn gan Caryl Lewis yn cael ei chyhoeddi ddechrau Hydref. Mae Caryl Lewis yn adnabyddus fel un o nofelwyr Cymraeg fwyaf profiadol a blaengar y genedl ac un sydd eisoes wedi ennill llu o wobrau am ei chyfrolau i blant bach, yr arddegau ac oedolion. Mae Y Bwthyn wedi cael ei ddewis fel Llyfr y Mis mis Hydref 2015 gan y Cyngor Llyfrau.

stori lawn    gwybodaeth pellach    mwy o newyddion   

Digwyddiadau
10/10/2015: Lansiad 'Y Bwthyn' - nofel newydd Caryl Lewis
Lansiad llyfr newydd sbon ar gyfer oedolion 'Y Bwthyn' gan yr awdur boblogaidd, Caryl Lewis.

Caiff y nofel ei lansio yn swyddogol mewn digwyddiad arbennig ym Mhonterwyd, ar ddydd Sadwrn, y 10fed o Hydref am 2 o'r gloch gyda chroeso i bawb i wylio ci defaid ar waith ac i weld arddangosfa o ffyn bugail. Bydd te arbennig i'w gael wedyn yn yr ysgoldy dros y ffordd.

Bydd Y Bwthyn gan Caryl Lewis ar gael yn y siopau ar Hydref y 1af.

manylion llawn   mwy o ddigwyddiadauY Lolfa, Talybont, Aberystwyth, Ceredigion, Cymru/Wales SY24 5HE     +44(0) 1970 832 304

Newydd!

Clawr | Cover Charles: Cofio
Charles: Cofio'r Dyn a'i Ddigrifwch
Idris Charles
9.95
manylion llawn

Clawr | Cover Dyddiau Olaf Owain Glyndwr
Dyddiau Olaf Owain Glyndwr
Gruffydd Aled Williams
9.99
manylion llawn


Llyfrau newydd eraill: