Talybont  Aberystwyth
Ceredigion  Cymru  SY24 5HE
+44(0) 1970 832 304
ylolfa@ylolfa.com
chwilio am lyfr

chwilio manwl

Swydd Newydd: Rheolwr Swyddfa manylion yma
Gwefan y Comic Mellten yma

Newyddion

Gyda'n gilydd yn gryfach - Cyhoeddi yr unig lyfr Cymraeg am yr Ewros

Yr wythnos hon gwelir cyhoeddi yr unig lyfr Cymraeg am bencampwriaeth Ewros 2016.

Cyfrol gynhwysfawr sydd yn dilyn hanes ymgyrch Cymru i gyrraedd pencampwriaeth Ewro 2016 yn Ffrainc yw Ewro 2016 gan Dylan Ebenezer. Bydd yn cynnwys hanes am y timau eraill yn y gystadleuaeth yn ogystal a gwybodaeth am y chwaraewyr gorau i gyd.

stori lawn    manylion y llyfr    mwy o newyddion   

Digwyddiadau
30/06/2016: I Botany Bay | Bore gyda Bethan Gwanas yng Nghastell Aberteifi
Ar ddydd Iau y 30ain o Fehefin bydd yr awdures Bethan Gwanas yn ymweld ag Aberteifi.

Rhwng 10.30 a 12.00 yn ystafell y Tŵr, yng Nghastell Aberteifi bydd Bethan yn trafod ei nofel 'I Botany Bay', ei llyfrau eraill a'i gwaith darlledu.


Mynediad am ddim a croeso I bawb!

manylion y llyfr   mwy o ddigwyddiadauY Lolfa, Talybont, Aberystwyth, Ceredigion, Cymru/Wales SY24 5HE     +44(0) 1970 832 304

Newydd!

Clawr | Cover Ar Drywydd Dewi Sant
Ar Drywydd Dewi Sant
Gerald Morgan
5.99
manylion llawn

Clawr | Cover Saith Cam Iolo
Saith Cam Iolo
Aled Evans
7.99
manylion llawn

Clawr | Cover Cynghanedd Cariad 3
Cynghanedd Cariad 3
J Eirian Jones
6.99
manylion llawn

Clawr | Cover Pecyn Cyflawn Ned y Morwr
Pecyn Cyflawn Ned y Morwr
Haf Llewelyn
19.95
manylion llawn