Talybont  Aberystwyth
Ceredigion  Cymru  SY24 5HE
+44(0) 1970 832 304
ylolfa@ylolfa.com
chwilio am lyfr

chwilio manwl

Gwasanaeth argraffu'r Lolfa: clip yma
Llyfrau newydd i'r Nadolig yma
Newyddion

Dathlu 50 Mlynedd o LOL

Yr wythnos hon, mewn parti lansio yn Clwb Canol Dre, Caernarfon fe cyhoeddir cyfrol i ddathlu a chofnodi 50 mlynedd ers sefydlu cylchgrawn Lol gan roi blas ar rai o uchafbwyntiau ac isbwyntiau y cylchgrawn ar hyd y blynyddoedd.

Mae Llyfr Mawr LOL yn gyfrol ddeniadol llawn o destun gwreiddiol fydd yn rhoi cyflwyniad i bob rhifyn o gylchgrawn Lol gan eu gosod o fewn cyd-destun cenedlaethol a rhyngwladol y cyfnod. Bydd yn cynnwys llu o gartwnau a lluniau o bob un rhifyn i gynrychioli'r gorau o'r flwyddyn honno.

stori lawn    manylion y llyfr    mwy o newyddion   

Digwyddiadau
30/11/2015: Dathlu cyhoeddi Cuddwas yn y Cwps, Abersytwyth

Bydd noson gyhoeddus yn cael ei gynnal yn nhafarn y Cwps yn Aberystwyth am 7.30 nos Lun, Tachwedd 30ain er mwyn dathlu cyhoeddi nofel newydd Gareth Miles, sef Cuddwas.

Bydd y noson yn cael ei chynnal yn y bar llofft gan Gymdeithas Niclas y Glais, gyda Jane Aaron yn holi'r awdur cyn trafodaeth gyffredinol.

Croeso cynnes i bawb!


manylion y llyfr   mwy o ddigwyddiadauY Lolfa, Talybont, Aberystwyth, Ceredigion, Cymru/Wales SY24 5HE     +44(0) 1970 832 304

Newydd!

Clawr | Cover Tweli Griffiths: Yn ei Chanol Hi
Tweli Griffiths: Yn ei Chanol Hi
Tweli Griffiths
9.99
manylion llawn

Clawr | Cover Ar Drywydd Meic Stevens: Y Swynwr o Solfach
Ar Drywydd Meic Stevens: Y Swynwr o Solfach
Hefin Wyn
14.99
manylion llawn

Clawr | Cover I Botany Bay
I Botany Bay
Bethan Gwanas
8.99
manylion llawn

Clawr | Cover Chwynnu
Chwynnu
Sioned Wiliam
8.99
manylion llawn