Talybont  Aberystwyth
Ceredigion  Cymru  SY24 5HE
+44(0) 1970 832 304
ylolfa@ylolfa.com
chwilio am lyfr

chwilio manwl

Gwefan y Comic Mellten yma
Blog Silff Lyfrau'r Lolfa yma
Newyddion

Merch anturus yn arweinydd cryf mewn stori wyddonias yn nhrydydd rhifyn Mellten

Merch anturus, sy'n arweinydd cryf, mewn stori wyddonias sydd ar flaen y gad yn rhifyn diweddaraf y comic poblogaidd Mellten a gyhoeddir yr wythnos hon.

Iola, seren stori 'Rali'r Gofod 4002' sydd yn hawlio sylw yn y rhifyn newydd o gomic Mellten y tro hwn. Mae hi'n beilot anturus o'r blaned Cymru Newydd sydd yn brysur casglu criw o estronwyr rhyfedd i'w helpu ennill cystadleuaeth Rali'r Gofod – ras fwyaf y galaeth. Ond, mae'n darganfod ei hun mewn trwbl gyda'r gafr-heddlu...

stori lawn    manylion y llyfr    mwy o newyddion   

Digwyddiadau
14/12/2016: Crysau Cochion | Gwynfor Jones | Dathlu cyhoeddi yn Siop y Pethe
Dewch draw i ddathlu cyhoeddi Y Crysau Cochion gan Gwynfor Jones nos Fercher yr 14 o Ragfyr yn Siop y Pethe, Aberystwyth.

Am 5.30 pm i ddechrau am 6 o'r gloch.

Bydd Lyn Ebenezer yn holi Gwynfor Jones.

O Ivor Allchurch i Eric Young, dyma lyfr cynhwysfawr yn nodi manylion pob chwaraewr sydd wedi derbyn cap i Gymru yn ystod y saith deg mlynedd diwethaf. Mae'n cynnwys ystadegau cyflawn yn ogystal â storïau lliwgar am lawer o'r chwaraewyr, yn cynnwys sêr Cymru Ewro 2016. Llyfr hanfodol i bob cefnogwr pêl-droed ac anrheg perffaith ar gyfer y Nadolig.

mwy o ddigwyddiadauY Lolfa, Talybont, Aberystwyth, Ceredigion, Cymru/Wales SY24 5HE     +44(0) 1970 832 304

Newydd!

Clawr | Cover Na, Nel! Shhh!
Na, Nel! Shhh!
Meleri Wyn James
£4.99
manylion llawn

Clawr | Cover Carwyn: Yn Erbyn y Gwynt
Carwyn: Yn Erbyn y Gwynt
Alun Gibbard
£14.99
manylion llawn

Clawr | Cover Merci Cymru
Merci Cymru
(gol.) Tim Hartley
£7.99
manylion llawn

Clawr | Cover Gwenallt: Cofiant D Gwenallt Jones 1899-1968
Gwenallt: Cofiant D Gwenallt Jones 1899-1968
Alan Llwyd
£19.99
manylion llawn