Talybont  Aberystwyth
Ceredigion  Cymru  SY24 5HE
+44(0) 1970 832 304
ylolfa@ylolfa.com
chwilio am lyfr

chwilio manwl

Catalog Llyfrau Newydd Y Lolfa. Ar gael yma
Gwybodaeth am lyfrau ar y gweill yma
Swydd "Dylunydd Digidol" yn y Lolfa. Manylion yma
Newyddion

‘Trysor Cenedlaethol’ yn Cyhoeddi Hunangofiant

“Nid hanesydd mo John, ond trysor cenedlaethol,” mynna Jon Gower ar glawr cyfrol hunangofiant ei ffrind Dr John Davies – neu John 'Bwlch-llan', fel yr adweinir ef orau.

Ni fyddai llawer yn anghytuno gyda'r datganiad hwn, o ystyried cyfraniad aruthrol John i fywyd, hanes a diwylliant Cymru ers dros hanner canrif.

stori lawn    manylion y llyfr    mwy o newyddion   

Digwyddiadau
27/11/2014: Lansio '100 o Olygfeydd Hynod Cymru' – Y Cliff, Gwbert (Aberteifi)
Mi fydd Dyfed Elis-Gruffydd yn lansio ei gyfrol hardd newydd, '100 o Olygfeydd Hynod Cymru' yng Ngwesty'r Cliff, Gwbert, Aberteifi ar nos Iau'r 27ain o Dachwedd, 7pm yng nghwmni Alun Wyn Bevan. Copïau clawr caled a meddal ar gael.

Croeso mawr i bawb!

mwy o ddigwyddiadauY Lolfa, Talybont, Aberystwyth, Ceredigion, Cymru/Wales SY24 5HE     +44(0) 1970 832 304

Newydd!

Clawr | Cover Llanw
Llanw
Manon Steffan Ros
£8.95
manylion llawn

Clawr | Cover Y Ddyled
Y Ddyled
Llwyd Owen
£8.95
manylion llawn

Clawr | Cover Rhys Meirion: Stopio
Rhys Meirion: Stopio'r byd am funud fach
Rhys Meirion
£9.95
manylion llawn

Clawr | Cover Llythyrau yn y Llwch
Llythyrau yn y Llwch
Sion Hughes
£7.95
manylion llawn