Talybont  Aberystwyth
Ceredigion  Cymru  SY24 5HE
+44(0) 1970 832 304
ylolfa@ylolfa.com
chwilio am lyfr

chwilio manwl

Catalog Llyfrau Newydd Y Lolfa. Ar gael yma
Gwybodaeth am lyfrau ar y gweill yma
Swydd "Dylunydd Digidol" yn y Lolfa. Manylion yma
Newyddion

Llwyd Owen yn Cyhoeddi Nofel Bersonol am ‘Ffloyd Ewens’

Cyngor nifer o awduron i eraill yn aml iawn yw fod angen ysgrifennu o brofiad. Bron i ddeng mlynedd ar ôl cyhoeddi ei nofel gyntaf, mae'r awdur poblogaidd Llwyd Owen wedi mynd gam ymhellach ac wedi seilio prif gymeriad ei nawfed nofel, Y Ddyled, arno ef ei hun.

“Gwrtharwr a dihiryn y nofel yw 'Llwyd Owen', ac o ystyried hynny, cefais lot o hwyl yn ysgrifennu'r stori,” meddai'r awdur, sy'n lansio'r gyfrol newydd yng nghaffi Gwdihŵ, Caerdydd am 3 o'r gloch brynhawn Sadwrn (11 Hydref).

stori lawn    manylion y llyfr    mwy o newyddion   

Digwyddiadau
25/10/2014: Sesiynau arwyddo 'Tryweryn: Claudia Williams'
Mi fydd Claudia Williams a Ceridwen Lloyd-Morgan yn arwyddo copïau o'r gyfrol newydd 'Tryweryn: Claudia Williams' ddydd Sadwrn, 25 Hydref yn:

Siop Inc, Aberystwyth, 11am
Awen Meirion, Y Bala, 2pm

mwy o ddigwyddiadau



Y Lolfa, Talybont, Aberystwyth, Ceredigion, Cymru/Wales SY24 5HE     +44(0) 1970 832 304