Talybont  Aberystwyth
Ceredigion  Cymru  SY24 5HE
+44(0) 1970 832 304
ylolfa@ylolfa.com
chwilio am lyfr

chwilio manwl

Hysbysebwch yn Nyddiaduron 2016 Y Lolfa. Manylion yma
Newyddion

Llyfr Llafar Cymraeg Cyntaf ar gyfer Ffonau Clyfar

Gwasg y Lolfa yw'r cyntaf i gyhoeddi llyfr llafar cyflawn Cymraeg yn electronig. Darllenir Bore Da gan Gwennan Evans, yr awdures, a dyma'r llyfr sain Cymraeg cyntaf i gael ei werthu ar wefan Audible. Mae hefyd ar gael ar wefan Amazon ac iTunes, a gellir ei lawrlwytho i ffonau clyfar, llechi a chyfrifiaduron symudol eraill. Gwasg y Lolfa oedd hefyd y cyntaf i gyhoeddi e-lyfrau Cymraeg a bellach mae'r cwmni wedi cyhoeddi dros 200 ohonynt.

stori lawn    mwy o newyddion   

Digwyddiadau
29/03/2015: Picnic Alun yr Arth - Gwyl Llen Plant Caerdydd
Dewch a'ch hoff dedi arth i'r picnic i gwrdd ac Alun yr Arth. Bydd Morgan Tomos, awdur y gyfres boblogaidd, yno i ddarllen stori ac i'ch helpu i wneud lluniau o'r arth fach enwog.

Digwyddiad Cymraeg, 5+, £3.00
28 Mawrth, 11.00am, Neuadd Dewi Sant

manylion llawn   mwy o ddigwyddiadauY Lolfa, Talybont, Aberystwyth, Ceredigion, Cymru/Wales SY24 5HE     +44(0) 1970 832 304

Newydd!

Clawr | Cover Zonia Bowen - Dy Bobl Di Fydd fy Mhobl I
Zonia Bowen - Dy Bobl Di Fydd fy Mhobl I
Zonia Bowen
9.95
manylion llawn

Clawr | Cover Llyfr Mawr Cyw
Llyfr Mawr Cyw
Helen Davies
9.95
manylion llawn

Clawr | Cover Rhwng Dau Fyd
Rhwng Dau Fyd
Mared Lewis
8.95
manylion llawn

Clawr | Cover Rhys Meirion: Stopio
Rhys Meirion: Stopio'r byd am funud fach
Rhys Meirion
9.95
manylion llawn