Talybont  Aberystwyth
Ceredigion  Cymru  SY24 5HE
+44(0) 1970 832 304
ylolfa@ylolfa.com
chwilio am lyfr

chwilio manwl

Catalog Llyfrau Newydd Y Lolfa. Ar gael yma
Gwybodaeth am lyfrau ar y gweill yma
Swydd "Dylunydd Digidol" yn y Lolfa. Manylion yma
Newyddion

Nofel Hudolus Newydd Manon Steffan Ros

Mae disgwyl mawr wedi bod am Llanw, nofel newydd Manon Steffan Ros, a hynny yn dilyn llwyddiant ei nofel ddiwethaf i oedolion, Blasu. O ganlyniad i boblogrwydd aruthrol Blasu, mae'r awdures yn cydnabod i'r broses o ysgrifennu ei chyfrol ddiweddaraf fod yn un anoddach o lawer.

“Mi benderfynais drio peidio efelychu Blasu pan o'n i'n sgwennu Llanw,” eglura Manon, sy'n byw yn Nhywyn ac yn dod o Riwlas, Gwynedd yn wreiddiol. “Mae'n bwysig i mi beidio disgyn i'r trap o sgwennu gwahanol fersiynau o'r un stori drosodd a throsodd.

stori lawn    manylion y llyfr    mwy o newyddion   

Digwyddiadau
20/12/2014: Julian Lewis Jones yn dychwelyd i Fôn
Mae Julian Lewis Jones yn dychwelyd "adra" i Fôn i lofnodi copïau o'i hunangofiant yn siop Awen Menai, Porthaethwy (10-11 o'r gloch) a Cwpwrdd Cornel, Llangefni (11.30-12.30 o'r gloch).

manylion y llyfr   mwy o ddigwyddiadauY Lolfa, Talybont, Aberystwyth, Ceredigion, Cymru/Wales SY24 5HE     +44(0) 1970 832 304