Talybont  Aberystwyth
Ceredigion  Cymru  SY24 5HE
+44(0) 1970 832 304
ylolfa@ylolfa.com
chwilio am lyfr

chwilio manwl

Hysbysebwch yn Nyddiaduron 2016 Y Lolfa. Manylion yma
Newyddion

Llyfr Llafar Cymraeg Cyntaf ar gyfer Ffonau Clyfar

Gwasg y Lolfa yw'r cyntaf i gyhoeddi llyfr llafar cyflawn Cymraeg yn electronig. Darllenir Bore Da gan Gwennan Evans, yr awdures, a dyma'r llyfr sain Cymraeg cyntaf i gael ei werthu ar wefan Audible. Mae hefyd ar gael ar wefan Amazon ac iTunes, a gellir ei lawrlwytho i ffonau clyfar, llechi a chyfrifiaduron symudol eraill. Gwasg y Lolfa oedd hefyd y cyntaf i gyhoeddi e-lyfrau Cymraeg a bellach mae'r cwmni wedi cyhoeddi dros 200 ohonynt.

stori lawn    mwy o newyddion   

Digwyddiadau
25/04/2015: Y Stori Fer Yng Nghymru
Bydd digwyddiad cyntaf Yr Academi Gymreig yn ei newydd wedd a gynhelir yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth ar Ddydd Sadwrn 25 Ebrill.

Bydd y diwrnod yn dechrau am 11.00am a bydd amrywiaeth o sesiynau'n gyrru 'mlaen hyd at 5.00pm, oll wedi ei selio ar Y Stori fer yng Nghymru, ddoe a heddiw, o hanes y stori fer yng Nghymru i'w lle mewn llenyddiaeth rhyngwladol. Bydd y diwrnod hwn o ddarlleniadau, sgyrsiau a thrafodaethau yn gyfle i fwynhau crefft y stori fer ar ei gorau. Gyda cyfraniadau gan Geraint Lewis, Aled Jones Williams, Francesca Rhydderch, Tony Brown, Caryl Lewis, John Lavin, Gee Williams, Fflur Dafydd & Gillian Clarke.

Mae modd archebu tocynnau a phorri drwy'r amserlen llawn drwy ddilyn y ddolen isod.


manylion llawn   mwy o ddigwyddiadauY Lolfa, Talybont, Aberystwyth, Ceredigion, Cymru/Wales SY24 5HE     +44(0) 1970 832 304

Newydd!

Clawr | Cover O
O'r Llinell Biced i San Steffan
Sian James & Alun Gibbard
1.00
manylion llawn

Clawr | Cover Zonia Bowen - Dy Bobl Di Fydd fy Mhobl I
Zonia Bowen - Dy Bobl Di Fydd fy Mhobl I
Zonia Bowen
9.95
manylion llawn

Clawr | Cover Llyfr Mawr Cyw
Llyfr Mawr Cyw
Helen Davies
9.95
manylion llawn

Clawr | Cover Ar Dy Feic
Ar Dy Feic
Phil Stead
1.00
manylion llawn