Talybont  Aberystwyth
Ceredigion  Cymru  SY24 5HE
+44(0) 1970 832 304
ylolfa@ylolfa.com
chwilio am lyfr

chwilio manwl

Catalog Plant a Phobl Ifanc Newydd Y Lolfa yma
Newyddion

Ar Drywydd Stori Gwyn Griffiths

Mab tyddyn ar gyrion Cors Caron sydd bellach yn byw ym Mhontypridd yw Gwyn Griffiths, ac mae ei hunangofiant yn hanes cyfnod. Profodd newidiadau chwyldroadol ym mywyd Cymru, y Gymraeg a'r cyfryngau wrth i dechnoleg ddatblygu ac i'r we fyd-eang ddod yn fyw. Yn ogystal, mabwysiadodd ei wraig ag yntau bedwar o blant, gan gynnwys dau o dras gymysg. Arweiniodd hynny, yn ei dro, at weithgarwch gyda'r mudiad gwrth-hiliaeth.

stori lawn    manylion y llyfr    mwy o newyddion   

Digwyddiadau
27/05/2015: Eisteddfod yr Urdd, Caerffili
Dydd Mercher, 27 Mai

Gwyn Griffiths yn arwyddo copïau o'i hunangofiant, 'Ar Drywydd Stori'. 11 o'r gloch, stondin Siop y Bont.


mwy o ddigwyddiadauY Lolfa, Talybont, Aberystwyth, Ceredigion, Cymru/Wales SY24 5HE     +44(0) 1970 832 304

Newydd!

Clawr | Cover Cymru a
Cymru a'r Rhyfel Byd Cyntaf
Gwyn Jenkins & Gareth William Jones
1.00
manylion llawn

Clawr | Cover Rhwng Dau Fyd
Rhwng Dau Fyd
Mared Lewis
8.95
manylion llawn

Clawr | Cover O
O'r Llinell Biced i San Steffan
Sian James & Alun Gibbard
1.00
manylion llawn

Clawr | Cover Na, Nel! Ha, ha!
Na, Nel! Ha, ha!
Meleri Wyn James
4.95
manylion llawn