Talybont  Aberystwyth
Ceredigion  Cymru  SY24 5HE
+44(0) 1970 832 304
ylolfa@ylolfa.com
chwilio am lyfr

chwilio manwl

Catalog Llyfrau Newydd Y Lolfa. Ar gael yma
Gwybodaeth am lyfrau ar y gweill yma
Swydd "Dylunydd Digidol" yn y Lolfa. Manylion yma
Newyddion

‘Trysor Cenedlaethol’ yn Cyhoeddi Hunangofiant

“Nid hanesydd mo John, ond trysor cenedlaethol,” mynna Jon Gower ar glawr cyfrol hunangofiant ei ffrind Dr John Davies – neu John 'Bwlch-llan', fel yr adweinir ef orau.

Ni fyddai llawer yn anghytuno gyda'r datganiad hwn, o ystyried cyfraniad aruthrol John i fywyd, hanes a diwylliant Cymru ers dros hanner canrif.

stori lawn    manylion y llyfr    mwy o newyddion   

Digwyddiadau
22/11/2014: Delme yn Awen Tefi, Aberteifi
Mi fydd Delme Thomas yn arwyddo copïau o'i hunangofiant Saesneg newydd yn Awen Teifi, Aberteifi ar fore Sadwrn yr 22ain o Dachwedd rhwng 10.30 & 11.30 o'r gloch.

mwy o ddigwyddiadauY Lolfa, Talybont, Aberystwyth, Ceredigion, Cymru/Wales SY24 5HE     +44(0) 1970 832 304

Newydd!

Clawr | Cover Y Ddyled
Y Ddyled
Llwyd Owen
£8.95
manylion llawn

Clawr | Cover Waldo - Cofiant Waldo Williams 1904-1971 (clawr meddal)
Waldo - Cofiant Waldo Williams 1904-1971 (clawr meddal)
Alan Llwyd
£19.95
manylion llawn

Clawr | Cover Rhwng Edafedd
Rhwng Edafedd
Lleucu Roberts
£8.95
manylion llawn

Clawr | Cover Talcen Caled
Talcen Caled
Alun Gibbard
£7.95
manylion llawn