Talybont  Aberystwyth
Ceredigion  Cymru  SY24 5HE
+44(0) 1970 832 304
ylolfa@ylolfa.com
chwilio am lyfr

chwilio manwl

Catalog Llyfrau Newydd Y Lolfa. Ar gael yma
Newyddion

‘Mam’ Merched y Wawr yn dweud ei dweud

“Er i mi fod yn briod â Geraint Bowen ers 1947 ac yn byw gydag ef am 64 o flynyddoedd tan ei farwolaeth yn 2011, gallaf eich sicrhau y bydd fy atgofion i yn hollol wahanol i O Groth y Ddaear, ei hunangofiant a gyhoeddwyd yn 1993.”

Dyma eiriau agoriadol Dy bobl di fydd fy mhobl i, hunangofiant gonest Zonia Bowen a Llyfr y Mis, mis Chwefror.

stori lawn    manylion y llyfr    mwy o newyddion   

Digwyddiadau
07/02/2015: Lansio hunangofiant Zonia Bowen - Caernarfon
Cynhelir lansiad hunangofiant Zonia Bowen yn siop lyfrau Palas Print, Caernarfon ar ddydd Sadwrn, 7 Chwefror am 12 o'r gloch ble cheir te, cacen a pherfformiad gan y band gwerin Plu. Croeso mawr i bawb!

manylion y llyfr   mwy o ddigwyddiadauY Lolfa, Talybont, Aberystwyth, Ceredigion, Cymru/Wales SY24 5HE     +44(0) 1970 832 304

Newydd!

Clawr | Cover Huw Erith: Llanw Braich, Trai Bylan
Huw Erith: Llanw Braich, Trai Bylan
Huw Erith
£9.95
manylion llawn

Clawr | Cover Dyddiadur Nel
Dyddiadur Nel
Meleri Wyn James
£4.95
manylion llawn

Clawr | Cover Y Fro Dywyll
Y Fro Dywyll
Jerry Hunter
£9.95
manylion llawn

Clawr | Cover Llanw
Llanw
Manon Steffan Ros
£8.95
manylion llawn