Talybont  Aberystwyth
Ceredigion  Cymru  SY24 5HE
+44(0) 1970 832 304
ylolfa@ylolfa.com
chwilio am lyfr

chwilio manwl

Digwyddiadau'r Lolfa yn Steddfod Meifod yma
Llyfrau newydd i'r haf yma
Newyddion

Cyfrol Deyrnged i MerÍd

Yn dilyn marwolaeth Meredydd Evans yn gynharach eleni, cyhoeddir cyfrol deyrnged iddo sy'n canolbwyntio ar ddau o'i ddiddordebau mawr, sef yr iaith Gymraeg ac Athroniaeth o dan y teitl Hawliau Iaith.

Mynegir gwerthfawrogiad o'i gyfraniadau i'r diwylliant Cymraeg, ac, yn fwy penodol, i athronyddu drwy gyfrwng y Gymraeg, mewn teyrnged gwbl haeddiannol ohono, ar ddechrau'r gyfrol gan ei golygydd, Gwynn Matthews.

stori lawn    manylion y llyfr    mwy o newyddion   

Digwyddiadau
01/08/2015: Eisteddfod Genedlaethol Maldwyn a'r Gororau
Dona Direidi yn darllen stori!

Dydd Sadwrn 1 Awst, 12.30 o'r gloch, Pabell Y Lolfa.


mwy o ddigwyddiadauY Lolfa, Talybont, Aberystwyth, Ceredigion, Cymru/Wales SY24 5HE     +44(0) 1970 832 304

Newydd!

Clawr | Cover Y Gelyn Cudd
Y Gelyn Cudd
Geraint Evans
£8.95
manylion llawn

Clawr | Cover Bryn y Crogwr
Bryn y Crogwr
Bethan Gwanas
£1.00
manylion llawn

Clawr | Cover Stad
Stad
Guto Dafydd
£8.95
manylion llawn

Clawr | Cover Gwyn Griffiths: Ar Drywydd Stori
Gwyn Griffiths: Ar Drywydd Stori
Gwyn Griffiths
£9.95
manylion llawn