Talybont  Aberystwyth
Ceredigion  Cymru  SY24 5HE
+44(0) 1970 832 304
ylolfa@ylolfa.com
chwilio am lyfr

chwilio manwl

Catalog Llyfrau Newydd Y Lolfa. Ar gael yma
Gwybodaeth am lyfrau ar y gweill yma

Newyddion

Y Dwbl i Lleucu Roberts

Cipiodd Lleucu Roberts ddwbl unigryw yn Eisteddfod Llanelli. Dyma'r tro cyntaf i'r un person ennill y ddwy brif wobr rhyddiaith yn yr un Eisteddfod. Enillodd glod uchel gan y beirniaid am y ddwy gyfrol, sef Saith Oes Efa (Y Fedal Ryddiaith) a Rhwng Edafedd (Gwobr Goffa Daniel Owen).

Roedd Lleucu yn olygydd yng Ngwasg y Lolfa cyn symud i faes ysgrifennu a sgriptio. Mae hi eisoes wed cyhoeddi chwe nofel i oedolion a phum nofel i'r arddegau gan ennill gwobr Tir na nOg ddwy waith. Mae'n byw yn Rhostryfan, ger Caernarfon ers dros ugain mlynedd.

stori lawn    manylion y llyfr    mwy o newyddion   

Digwyddiadau
08/09/2014: Cwrs Ysgrifennu i Blant gyda Manon Steffan Ros a Bethan Gwanas
Dewch â'ch holl lyfrau plant gyda chi, a syniad am stori, a thrwy weithdai grwp a sesiynau un-i-un, bydd Manon a bethan yn eich helpu i ddechrau arni. Bydd yr arlunydd adnabyddus Jac Jones yn ymuno â'r criw hefyd. Byddwch yn gadael y cwrs gyda stori fer neu ddechrau nofel - a hyder a gwên.

Canolfan Ysgrifennu Ty Newydd, £550 y pen (ystafell sengl) / £450 y pen (rhannu ystafell).

mwy o ddigwyddiadauY Lolfa, Talybont, Aberystwyth, Ceredigion, Cymru/Wales SY24 5HE     +44(0) 1970 832 304