Talybont  Aberystwyth
Ceredigion  Cymru  SY24 5HE
+44(0) 1970 832 304
ylolfa@ylolfa.com
chwilio am lyfr

chwilio manwl

Mae'r Lolfa yn chwilio am Bennaeth Marchnata. Manylion yma
Llyfrau newydd i'r haf yma
Newyddion

Awdur ‘Cardi Noir’ Cymraeg yn Cyhoeddi Pedwaredd Nofel

Mae awdur y nofelau 'Cardi Noir' Cymraeg cyntaf wedi cyhoeddi ei bedwaredd nofel dditectif. Y Gelyn Cudd yw Llyfr y Mis Cyngor Llyfrau Cymru, ac mae Geraint Evans o Dal-y-bont yn lansio ei nofel newydd yn Aberystwyth yr wythnos hon.

Fel yn Y Gwyll, mae ardal Aberystwyth wedi cael sylw blaenllaw yn nofelau Geraint Evans, a fu'n ddarlithydd ym mhrifysgol y dref ac yn Warden ar Neuadd Breswyl Pantycelyn.

stori lawn    manylion y llyfr    mwy o newyddion   

Digwyddiadau
04/07/2015: Ffair Tafwyl, Caerdydd
Dydd Sadwrn, 4 Gorffennaf yn Ffair Tafwyl, Caerdydd:

1.30pm: Sesiwn stori gydag awdures cyfres 'Na, Nel!', Meleri Wyn James (Pabell Llenyddiaeth Cymru).

2pm: Lisa Jones yn lansio ei chyfrol newydd sbon, Welsh for Parents, A Learner's Handbook (Pabell y Dysgwyr).

5pm: Y fi yn fy nofel: Daniel Glyn yn holi'r awduron Llwyd Owen ac Alun Cob am eu nofelau diweddaraf a'r defnydd o alter-egos ynddynt (Pabell Llenyddiaeth Cymru).

mwy o ddigwyddiadauY Lolfa, Talybont, Aberystwyth, Ceredigion, Cymru/Wales SY24 5HE     +44(0) 1970 832 304

Newydd!

Clawr | Cover Y Gelyn Cudd
Y Gelyn Cudd
Geraint Evans
£8.95
manylion llawn

Clawr | Cover Bryn y Crogwr
Bryn y Crogwr
Bethan Gwanas
£1.00
manylion llawn

Clawr | Cover Cymru a
Cymru a'r Rhyfel Byd Cyntaf
Gwyn Jenkins & Gareth William Jones
£1.00
manylion llawn

Clawr | Cover O
O'r Llinell Biced i San Steffan
Sian James & Alun Gibbard
£1.00
manylion llawn