Talybont  Aberystwyth
Ceredigion  Cymru  SY24 5HE
+44(0) 1970 832 304
ylolfa@ylolfa.com
chwilio am lyfr

chwilio manwl

Catalog Llyfrau Newydd Y Lolfa. Ar gael yma
Gwybodaeth am lyfrau ar y gweill yma
Swydd "Dylunydd Digidol" yn y Lolfa. Manylion yma
Newyddion

Anfarwoli Angel Gwarcheidiol Eryri

Cynhaliwyd lansiad cofiant yr ymgyrchwraig a'r warchodwraig frwd Esmé Kirby yr wythnos hon, a hynny union bymtheg mlynedd wedi'i marwolaeth.

Esmé Kirby oedd arwres y llyfr enwog 'I Bought a Mountain' a ysgrifennwyd gan ei gŵr cyntaf, Thomas Firbank yn 1940. Mae'r gyfrol yn adrodd hanes y cwpl ifanc a symudodd i Ddyffryn Mymbyr yng Nghapel Curig i gynnal fferm ddefaid, er gwaetha'r ffaith nad oedd ganddynt unrhyw brofiadau blaenorol o ffermio. Mi chwalodd eu priodas yn ystod yr Ail Ryfel Byd, ac ymunodd Thomas â Gwarchodlu Coldstream, byth eto i ddychwelyd i Ddyffryn.

stori lawn    manylion y llyfr    mwy o newyddion   

Digwyddiadau
03/10/2014: Dathlu Dwbl Lleucu Roberts
Noson deyrnged i Lleucu Roberts, a hynny ym mro ei mebyd, ar achlysur ennill y dwbl yn Eisteddfod Sir Gâr eleni. Darlleniadau, eitemau cerddorol a stomp yng nghwmni Arwel 'Pod' Roberts.

Bethlehem, Llandre, 6pm.

mwy o ddigwyddiadauY Lolfa, Talybont, Aberystwyth, Ceredigion, Cymru/Wales SY24 5HE     +44(0) 1970 832 304

Newydd!

Clawr | Cover Y Ddyled
Y Ddyled
Llwyd Owen
8.95
manylion llawn

Clawr | Cover Waldo - Cofiant Waldo Williams 1904-1971 (clawr meddal)
Waldo - Cofiant Waldo Williams 1904-1971 (clawr meddal)
Alan Llwyd
19.95
manylion llawn

Clawr | Cover Talcen Caled
Talcen Caled
Alun Gibbard
7.95
manylion llawn

Clawr | Cover I Ble
I Ble'r Aeth Haul y Bore?
Eirug Wyn
6.95
manylion llawn