Talybont  Aberystwyth
Ceredigion  Cymru  SY24 5HE
+44(0) 1970 832 304
ylolfa@ylolfa.com
chwilio am lyfr

chwilio manwl

Gwefan y Comic Mellten yma
Blog Silff Lyfrau'r Lolfa yma
Newyddion

Cyflwyno syniadau J.R. Jones i 'genhedlaeth newydd o ddarllenwyr'

Mae cyfrol newydd a gyhoeddir yr wythnos hon yn edrych o'r newydd ar syniadaeth yr athronydd o Gymro J.R. Jones yn y gobaith o'u cyflwyno i ddarllenwyr newydd.

Ysgrifau am am J R Jones, un o gewri athroniaeth yng Nghymru yw Astudiaethau Athronyddol: 6. Argyfwng Hunaniaeth a Chred - Ysgrifau ar Athonyddiaeth J. R. Jones ac fe'i golygwydd gan E. Gwynn Matthews.

stori lawn    manylion y llyfr    mwy o newyddion   

Digwyddiadau
30/08/2017: Meddyginiaethau Gwerin Cymru | Lansio yng Nghanolfan Uwch Gwyrfai
Ymnuwch a ni ar gyfer lansiad MEDDYGINIAETHAU GWERIN CYMRU gan Anne Elizabeth Williams yng nghanolfan Uwchgwyrfai Nos Fercher 30 Awst am 7 o'r gloch.

Dyma gyfrol hynod ddifyr yn cynnwys gwybodaeth gynhwysfawr am feddyginiaethau gwerin, yn adlewyrchu llawer o ymchwil manwl ac yn ymwneud â phob ardal yng Nghymru.

mwy o ddigwyddiadauY Lolfa, Talybont, Aberystwyth, Ceredigion, Cymru/Wales SY24 5HE     +44(0) 1970 832 304

Newydd!

Clawr | Cover Hyfryd Iawn – Argraffiad Cyfyngedig
Hyfryd Iawn – Argraffiad Cyfyngedig
Eirwyn Pontshan
£10.00
manylion llawn

Clawr | Cover Galar a Fi
Galar a Fi
Amrywiol
£7.99
manylion llawn

Clawr | Cover Dechrau Canu, Dechrau Wafflo
Dechrau Canu, Dechrau Wafflo
Kees Huysmans
£9.99
manylion llawn

Clawr | Cover Meddyginiaethau Gwerin Cymru
Meddyginiaethau Gwerin Cymru
Anne Elizabeth Williams
£19.99
manylion llawn