Sesiwn lofnodi gyda Lee Byrne yn WHSmith Cwmbrân

Dewch draw i WHSmith Cwmbrân ar ddydd Sadwrn 9 Rhagfyr rhwng 12 a 2 o'r gloch ar gyfer sesiwn lofnodi gyda Lee Byrne a'i hunangofiant newydd sbon, The Byrne Identity.

Dyma hunangofiant gonest a grymus Lee Byrne, a fagodd wytnwch ar ystad dai arw ym Mhenybont ac ar safleoedd adeiladu yn yr ardal, cyn cyrraedd uchelfannau'r byd rygbi yng Nghymru a chyda'r Llewod. Dyma stori un o dalentau llachar rygbi Cymru yn y cyfnod modern.