Lansio Ar Drywydd Niclas y Glais yn Hermon

Ymunwch a ni ar gyfer ail noson lansio Ar Drywydd  Niclas y Glais gan Hefin Wyn am 7.30yh nos Sadwrn 9 Rhagfyr yng Nghanolfan Hermon, Crymych  yng nghwmni Hefin Wyn ac Emyr Llywelyn. Trwy gydweithrediad Cymdeithas Treftadaeth Hermon a’r Cylch.
Mynediad am ddim a croeso cynnes i bawb!

Dyma'r cofiant cyflawn cyntaf i Niclas y Glais, (T. E. Nicholas, 1879-1971), y Comiwnydd a'r Cristion o ardal y Preseli.