If ordering from outside of the UK you may need to pay duty and other handling fees on top of our carriage charges.

Mid Wales

O'r Gwlân i'r Gân

- Aled Wyn Davies
£12.99

Cymru Evan Jones – Detholiad o Bapurau Evan Jones, Ty'n-y-Pant, Llanwrtyd

- Herbert Hughes
£16.99 £6.00

Gwylliaid Cochion Mawddwy

- Meinir Wyn Edwards
£1.95

Cysgod y Cryman - Addasiad Llwyfan

- Siôn Eirian
£6.99

Melangell

- Eiry Palfrey
£3.50

Ei Uffern ei Hun

- Geraint V. Jones
£7.99

Lladdwr

- Llion Iwan
£6.99 £3.00

Cyfres Cerddi Fan Hyn: Cerddi Powys

- Dafydd Morgan Lewis
£6.95

O! Tyn y Gorchudd - Hunangofiant Rebecca Jones

- Angharad Price
£8.99

Hiraeth am Yfory - Hanes David Thomas a Mudiad Llafur Gogledd Cymru

- Angharad Tomos
£5.00