CA2 (7-11 oed)

Codi Bwganod

- Rhiannon Wyn
£5.95

Caneuon y Talwrn ac eraill

- Olwen Jones
£6.95

Trwy'r Darlun

- Manon Steffan Ros
£5.95

O Ris i Ris

- Olwen Jones
£5.95

Dic Penderyn (Cymraeg)

- Meinir Wyn Edwards
£1.95

Gwylliaid Cochion Mawddwy

- Meinir Wyn Edwards
£1.95

Maelgwn Gwynedd

- Meinir Wyn Edwards
£1.95

Cantre'r Gwaelod (Cymraeg)

- Meinir Wyn Edwards
£1.95

Rhys a Meinir

- Meinir Wyn Edwards
£1.95

Ceri a Caradog

- Anne Brooke
£2.50

Gwri a Rhian

- Anne Brooke
£2.50

Llyfr Mawr y Pants

- Daniel Glyn, Matthew Glyn
£4.95

Ar Noson Calan Gaeaf Oer

- Morgan Tomos
£2.95

Brân a Branwen

- Anne Brooke
£2.50

Gwen ac Owain

- Anne Brooke
£2.50

Y Brenin Arthur

- Gwyn Thomas
£9.95 £4.00

Madog (Cymraeg)

- Gwyn Thomas
£6.95

Baner Beca

- Marion Eames
£4.95

A-a-a! Veronica

- Gwenno Hughes
£3.95

Dewi Sant

- Rhiannon Ifans
£6.95
81-100 o 138 1 3 4 5 6 7
Cyntaf < > Olaf