Y Busnas 'sgwennu 'ma

Nia Thomas fydd yn llywio noson lenyddol yng nghwmni'r awduron Marlyn Samuel, Mared Lewis a John Richard Williams.

Cost: £5 yn cynnwys diod.

Casglu arian ar gyfer Eisteddfod Môn Bro Esceifiog.