Noson yng nghwmni Rhiannon Ifans

Noson yng nghwmni enillydd y Fedal Ryddiaith 2019, Rhiannon Ifans.

Noson wedi'i drefnu gan Gymdeithas y Penrhyn.

Mae'r noson yn rhan o raglen flynyddol y Gymdeithas felly mynediad drwy raglen y Gymdeithas 2019/20 neu dâl o £3

Codwn £3 os daw rhywun i un cyfarfod

Am fwy o wybodaeth, ewch i: https://www.trefeurig.org