Lansiad | Dal y Mellt gan Iwcs

Dewch i ddathlu cyhoeddiad nofel gyntaf Iwan 'Iwcs' Roberts - Dal y Mellt.

Bydd Marged Tudur yn holi'r awdur, darlleniadau o'r nofel a cherddoriaeth fyw gan Dyfrig Topper, Elis Penri a Gai Toms.

Lluniaeth ysgafn.

Croeso mawr i bawb!