Lansiad | Cyfrolau am Geraint Thomas a'r Tour de France gan Llion Iwan a Phil Stead

Dewch i ymuno dathlu cyhoeddiad Geraint y Cymro a'r Tour de France gan Llion Iwan a Geraint Thomas: How a Welshman Won the Tour de France gan Phil Stead!

Bydd ffilm fer (48 munud) yn dangos uchafbwyntiau'r Tour de France cael ei ddangos yn sinema Galeri ar 5:30 ar nos Iau, 13eg o Ragfyr. Yn dilyn hyn bydd sgwrs rhwng Llion Iwan a Phil Stead.

Croeso mawr i bawb!