Lansiad | Cofiwch Dryweryn gan Mari Emlyn

Dewch i ddathlu cyhoeddiad y gyfrol dwyieithog Cofiwch Dryweryn: Cymru'n Deffro / Wales Awakening yn Galeri Caernarfon!

Bydd sesiwn holi ac ateb efo Marged Tudur a'r awdures, cerddoriaeth fyw gan Geraint Løvgreen a'r triawd a lluniaeth ysgafn.

Croeso mawr i bawb!