Lansiad | Byw yn fy Nghroen

Bydd panel o bobl ifanc sy'n dioddef o gyflyrau hirdymor yn trafod eu salwch, gan gynnwys Clefyd Siwgr Teip 1, ME/Chronic Fatigue, Iselder, Gor-bryder, clefyd Stargardst, Spinia Bifida a chancr pan yn 17 oed.

Cadeirydd: Iestyn Tyne.
Panel: Beatrice Edwards, Mared Jarman, Arddun Rhiannon, Rhiannon Williams, Sioned Rowlands a George Bowen Phillips.

Wedi'i seilio ar Byw yn fy Nghroen - allan Mehefin 2019!

Mynediad am ddim!

Rhaglen Tafwyl 2019: http://bit.ly/RhaglenTafwyl19