Lansiad | Ar Drywydd Llofrudd gan Alun Davies

Dewch i ddathlu nofel sgandi noir Alun Davies, Ar Drywydd Llofrudd!

Lansiad dwbl gyda nofel newydd Meleri Wyn James Blaidd wrth y Drws (Gwasg Gomer)

Bydd Nia Peris yn holi i'r ddau awdur.

Lluniaeth ysgafn ar gael.

Croeso mawr i bawb!


Lansiad ar y cyd gyda Gwasg Gomer.