Eisteddfod Genedlaethol | Sesiwn Genod Gwych a Merched Medrus gyda Medi Jones-Jackson

Ymunwch a Medi Jones-Jackson mewn sesiwn am ei llyfr Genod Gwych a Merched Medrus ym Mhabell yr Urdd ar Faes yr Eisteddfod.