Eisteddfod Genedlaethol | Gyrru drwy Storom - trafod iechyd meddwl

Alaw Griffiths fydd yn cadeirio panel fydd yn sgwrsio am bwysigrwydd cael pobl i drafod iechyd meddwl a'r angen am gyfrolau iechyd meddwl drwy gyfrwng y Gymraeg.

Panel : Alaw Griffiths (cadeirio), Sophie Ann Hughes (Meddwl.org), Hywel Griffiths, Llyr Huws Gruffydd AC a Dr Mair Edwards.

Croeso mawr i bawb!