Eisteddfod Genedlaethol | Byw yn fy Nghroen

Bydd panel o bobl ifainc sy'n dioddeg o gyflyrau hirdymor yn trafod eu salwch.

Panel: Sophie Ann Hughes o Meddwl.org (cadeirydd), Lois Mererid, Elis Derby, Iestyn Tyne, Liwsi Mô a Lisa Jên a Caryl Bryn.

Sesiwn wedi'i selio ar y gyfrol Byw yn fy Nghroen.