Os yn archebu o’r tua allan i’r DU mae’n bosib y bydd yn rhaid i chi dalu treth a chostau dosbarthu eraill ar ben ein costau postio ni.

'Ffyrnig, ffraeth a chyhyrog': nofel gyntaf Iwcs

“Taith wyllt i berfeddion byd sy’n troi o dan ein trwynau. Ffyrnig, ffraeth a chyhyrog. Mae Iwcs yn ninja o nofelydd” – dyna ganmoliaeth uchel yr actor adnabyddus Rhys Ifans am Dal y Mellt, sef nofel gyntaf yr actor a’r canwr poblogaidd Iwcs (Iwan Roberts).

Mae Dal y Mellt yn berwi o hiwmor, dweud gwreiddiol ac o ddisgrifiadau sy’n cyffwrdd rhywun i’r byw. Mae’r nofel hefyd wedi’i disgrifio fel ‘campwaith’.

Syniad o dros bymtheg mlynedd yn ôl oedd yr ysgogiad i’r nofel. Meddai Iwcs:

“Roedd ffrind i mi yn gweithio fel chef ar gwch y llynges fasnachol ac roedd o’n llawn hanesion difyr. Dyna sbardunodd y syniad i ddechrau. Dim ond ychydig dudalennau oedd gen i’n wreiddiol, a mi daflishi’r cwbl i fŵt y car. Blynyddoedd yn ddiweddarach dyma ddarganfod y tudalennau eto, a mi steddishi lawr a sgwennu pob nos.”

Mae’r nofel yn dilyn Carbo, y rôg digywilydd ond annwyl, Mici Ffinn a Les Moore (y ddau labwst sy’n ei gipio), Cidw y Ci Du, Antonia, Dafydd Aldo a Jiffy, wrth iddynt fynd ar wib o Gaerdydd i Gaergybi, o Lundain i Ddulyn yn talu’n ôl am hen gamwedd. Ac ar fferm Bwlch y Gloch yn yr hen Sir Gaernarfon, mae Gronw yn cadw llygad ar y cwbl.

Mae plot y nofel yn symud yn gyflym, yn fyrlymus ac mae’n llawn tensiwn. Ochr yn ochr â hynny ceir hiwmor a dweud ffraeth gyda deialog naturiol, grafog.

Meddai Iwcs:

“Dwi ar hyn o bryd yn hel syniadau ar gyfer dilyniant i Dal y Mellt. Mae’r cymeriadau ’ma mor fyw i mi, fedra i ddim gollwng gafael arnyn nhw.”

Yn sicr, bydd y nofel hon yn sefydlu Iwcs fel un o awduron newydd mwyaf poblogaidd, cyffrous a ffres y byd llyfrau Cymraeg.