Os yn archebu o’r tua allan i’r DU mae’n bosib y bydd yn rhaid i chi dalu treth a chostau dosbarthu eraill ar ben ein costau postio ni.

'Escape Room' yn ysbrydoli nofel i'r arddegau gan Anni Llŷn

Yr wythnos hon cyhoeddir nofel newydd gan Anni Llŷn i’r arddegau cynnar, sef Asiant A: Her LL. Mae’r nofel am Alys Phillips, sy’n 14 oed ac yn ysbïwraig ar dasgau cudd. Mae Anni Llŷn erbyn hyn wedi ysgrifennu nifer o nofelau i’r arddegau ac yn datblygu fel awdures boblogaidd i blant o bob oedran, yn ogystal â’i gwaith fel bardd a chyflwynydd teledu.

 

Mae Asiant A: Her LL yn ddilyniant i’r nofel wreiddiol Asiant A (rhan o gyfres Pen Dafad) a ddaliodd ddychymyg pobl ifanc Cymru ac sydd wedi bod yn boblogaidd tu hwnt ers ei gyhoeddiad cyntaf yn 2014, ac wedi cael ei ailargraffu yn y cyfamser.

 

“Cafodd y nofel yma’n benodol ei hysbrydoli gan brofiadau go iawn fel yr Escape Rooms sydd wedi ymddangos mewn sawl dinas erbyn hyn,” meddai Anni Llŷn.

 

Gêm anturus a chorfforol a geir yn yr Escape Room ac mae angen i chwaraewyr ddatrys cyfres o broblemau a phosau gan ddefnyddio cliwiau a strategaeth i gwblhau’r nod o fewn amser cyfyngedig. Mae’u themâu yn debyg iawn i’r sioe deledu boblogaidd o’r 1990au cynnar, The Crystal Maze, a atgyfodwyd yn ddiweddar.

 

Mae Alys yn gymeriad cryf a chraff wrth i ni ddilyn ei hantur droellog. Meddai’r awdures:

 

“Cymeriad hoffus, dewr a chryf ro’n i am greu felly roedd yn naturiol i mi ddewis merch gan ’mod i’n adnabod cymaint o ferched fel Alys.”

 

Mae Alys yn ôl i ddatrys tasg arall – Her Ll – wrth iddi geisio darganfod pwy neu beth yn union sydd y tu ôl i agor y gwersyll arbennig sydd yn cynnal cystadleuaeth amheus i 10 o bobl ifanc sydd wedi gorfod ateb cliwiau dyrys, cudd ac ennill eu lle yn y gystadleuaeth. Mae criw o ladron cynllwyngar, sydd wedi bod ar ffo, yn ôl yn y wlad ac wrth i Alys gael gorchymyn i gystadlu, mae’n dod i sylweddoli ei bod hithau hefyd yn rhan o ladrad cyfrwys.

 

Meddai’r awdur, “Pan o’n i’n fach roedden ni’n darllen ar y cyd, Mam yn adrodd i fi, fy chwiorydd a fy mrawd. Straeon antur rhan fwyaf, llyfrau T. Llew Jones a’r Mabinogi. Dwi’n mwynhau tensiwn a dirgelwch ynglŷn â phobl a sefyllfaoedd – mae posib cael hyn mewn pob math o straeon.”