Os yn archebu o’r tua allan i’r DU mae’n bosib y bydd yn rhaid i chi dalu treth a chostau dosbarthu eraill ar ben ein costau postio ni.

Cyfrinach fawr Na, Nel!

Shhh! Mae gan Meleri Wyn James gyfrinach ac mae hi'n barod i'w rannu gyda phlant Cymru.

Mae hi ar fin cyhoeddi llyfr newydd yn y gyfres Na, Nel! ac mae cyfrinachau yn chwarae rhan fawr. Mae un o'r cyfrinachau mor fawr, mae'n cynnwys y dyn ei hun Siôn Corn...

Na, Nel! – Shhh! fydd chweched llyfr Na, Nel! gan yr awdur Meleri Wyn James, sy'n byw yn Aberystwyth ac yn fam i ddwy o ferched. Mae pedwar llyfr stori yn y gyfres, yn ogystal â Ho, Ho! sef llyfr posau a jôcs i roi mewn hosan Nadolig a Dyddiadur Nel i annog plant i ymarfer eu sgwennu.

'Mae'n anodd credu mai dyma'r chweched llyfr,' meddai Meleri sydd hefyd yn olygydd i wasg y Lolfa, 'Pan sgrifennais i'r llyfr cyntaf yn haf 2014 do'n i ddim yn siwr sut fath o ymateb fyddai e'n cael. Roedd yna brinder o lyfrau gwreiddiol ar gyfer plant yr oed yma, sef rhwng 6 a 10 oed. Ond fe werthodd y llyfr cyntaf mas, ac mae'r ymateb wrth blant a rhieni wedi bod yn ffantastig.'

Mae tair stori yn y llyfr newydd. Yn ogystal â cheisio cadw cyfrinach, mae Nel yn dysgu i chwarae offeryn newydd ac yn llwyddo i greu sŵn annymunol iawn. Yn y drydedd stori mae Nel yn cynnig ei henw ar gyfer etholiad yn yr ysgol. Fel arfer, mae'r llyfr yn llawn o luniau bywiog yr artist John Lund.

'Mae Nel yn ddireidus ac mae ganddi jôcs gwych!' meddai Branwen Rhys, saith oed, sy'n byw yng Nghaerdydd. 'Mae Nel eisiau bod ar Cân i Gymru, dathlu'r Nadolig yn gynnar a bod yn Brif Weinidog. Mae'n caru'r Nadolig fel fi ac mae'n gwneud i mi chwerthin.'

Bydd y llyfr yn cael ei lansio yn Ffair Lyfrau'r Ysgol Gymraeg yn Aberystwyth ar y 23ain o Dachwedd.