Os yn archebu o’r tua allan i’r DU mae’n bosib y bydd yn rhaid i chi dalu treth a chostau dosbarthu eraill ar ben ein costau postio ni.

Caru llyfrau, caru darllen

Rydym ni yn caru llyfrau - ac yn caru darllen!

A hithau yn ddiwrnod Santes Dwynwen ar Ionawr 25, beth am roi llyfr i’r rhai rwyt ti’n ei caru? Manteisia ar ein cynnig ar ein gwefan drwy ddefnyddio 'Caru Darllen' wrth archebu a chei gerdyn Santes Dwynwen yn rhad ac am ddim!

Cofia bod cannoedd o lyfrau i bawb o bobl y byd ar gael ar ein gwefan!

Wyt ti’n defnyddio’r cyfryngau cymdeithasol? Defnyddia’r hashnod #CaruDarllen i rannu gyda ni pa lyfrau sydd wedi cipio dy ddychymyg a’th galon di!