The Welsh Directory

Colleges and Universities

Coleg y Cymoedd

Address:
(Safle Aberdar)Heol Cwmdar
Aberdar
Rhondda Cynon Taf
CF44 8ST

Tel: 01685 887500

Website: http://www.cymoedd.ac.uk

Additional Information:
(Safle Nantgarw) Heol y Coleg, Parc Nantgarw, Caerdydd, CF15 7QX
Ffôn/Tel: 01443 662800
(Safle'r Rhondda) Llwynypia, Tonypandy, Rhondda Cynon Taf, CF40 2TQ
Ffôn/Tel: 01443 663202
(Safle Ystrad Mynach) Heol Twyn, Ystrad Mynach, Hengoed, CF82 7XR
Ffôn/Tel: 01443 816888