The Welsh Directory

Colleges and Universities

Coleg Cambria - Glannau Dyfrdwy

Address:
Ffordd Celstryn
Cei Conna
Glannau Dyfrdwy
Sir y Fflint
CH5 4BR

Tel: 0300 3030007

E-mail:
Website: http://www.cambria.ac.uk

Additional Information:
Canolfan y Brifysgol: Ffordd Celstryn, Cei Conna, Glannau Dyfrdwy, Sir y Fflint, CH5 4BR

Ffôn/Tel: 0300 3030007 Ebost/Email: [email protected]