The Welsh Directory

Papurau Bro (Local Welsh-medium Newspapers)

Llais Ogwan

Address:
Talgarnedd
3 Sgwar Buddug
Bethesda
Gwynedd LL57 3AH

Tel: 01248 601415

E-mail:
Website: http://www.llaisogwan.com

Main Contact:
Ysg: Gareth Llwyd

Additional Information:
Trefnydd hysbysebion:Neville Hughes Ffon/Tel:01248 600853