The Welsh Directory

Papurau Bro (Local Welsh-medium Newspapers)

Y Bedol

Address:
Erw Fair
Tan y Castell
Rhuthun
LL15 1DQ

Tel: 01824 704350

E-mail:

Main Contact:
Ysg. Gweinyddol: Menna E Jones