The Welsh Directory

Magazines

Cylchgronau'r Urdd

Address:
Penhelyg
Gwersyll yr Urdd
Llangrannog
Llandysul
Ceredigion
SA44 6AE

Tel: 01239 652165
Fax: 01239 652161

E-mail: