The Welsh Directory

Papurau Bro (Local Welsh-medium Newspapers)

Y Cyfnod

Weekly bi-lingual paper. Available in Penllyn and Edeyrnion area

Address:
Hesgin
Canolfan Henblas
Stryd Fawr
Y Bala
Gwynedd
LL23 7AE

Tel: 01678 520759

E-mail:

Main Contact:
Sian Teleri (Perchennog/Golygydd)