If ordering from outside of the UK you may need to pay duty and other handling fees on top of our carriage charges.

The Welsh Directory

Media and Film

Sgil Cymru

Sgil Cymru is media professionals training media professionals. Delivers a range of courses from one-day practical workshops to long-term apprenticeship programmes

Address:
Great Point Seren Studios Wentloog Avenue Caerdydd CF3 2GH

Tel: 07843 779 870

E-mail:
Website: http://sgilcymru.com

Main Contact:
Claire Howells (Cydlynydd Prosiectau)

Additional Information:


Y brentisiaeth Lefel 3 mewn Cyfryngau Creadigol a Digidol yw cynllun hyfforddi blaenllaw Sgil Cymru. Y rhaglen 12 mis yw'r rhaglen newydd-ddyfodiaid fwyaf ar gyfer y diwydiannau creadigol yng Nghymru, gan gyflenwi talent newydd i gyflogwyr gan gynnwys y darlledwyr BBC Studios, BBC Cymru Wales, ITV Cymru Wales ac S4C, ac ar draws y sector annibynnol i Real SFX, Bad Wolf, a Boom ayyb Sgil Cymru's flagship training scheme is the Level 3 Apprenticeship in Creative and Digital Media. The 12-month programme is the biggest new entrants programme for the creative industries in Wales, supplying new talent to employers including broadcasters BBC Studios, BBC Cymru Wales, ITV Cymru Wales and S4C, and across the independent sector to Real SFX, Bad Wolf, and Boom etc