If ordering from the outside of the UK you may need to pay duty and other handling fees on top our our carriage charges.

The Welsh Directory

Choirs

Côr Meibion Caernarfon

Address:
Bod Afon
Ffordd y Gogledd
Caernarfon
Gwynedd
LL55 1BE

E-mail:
Website: http://www.cormeibioncaernarfon.org

Main Contact:
Ysg: Iolo Thomas

Additional Information:
Sefydlwyd y Côr yn 1967 gan gwmni bychan o weithwyr yn ffatri Ferodo ar ffin tref Caernarfon. Yn drist iawn daeth y cysylltiad gyda Ferodo i ben yn 2007 pan geuodd y ffatri ei giatiau am y tro olaf. Heddiw mae gan y Côr 53 aelod ac yn tynnu ei aelodaeth o dref Caernarfon a chefn gwlad eang o amgylch. Mae'r Côr yn cynnwys ystod eang o alwedigaethau yn cynnwys peirianwyr, heddweision, cyfreithwyr, swyddogion llywodraeth leol, ffermwyr, athrawon a chrefftwyr, gyda nifer bellach wedi ymddeol, sydd oll yn mwynhau cystadlu a pherfformio cyngherddau.


Ymunodd Mrs Delyth Humphreys B.Mus, fel arweinyddes newydd y Côr, yn 2008 ac mae ei doniau cyfoethog hi ynghyd â'r gyfeilyddes, Mrs Mona Meirion Richards B.A., L.R.A.M. wedi dihuno brwdfrydedd o'r newydd o fewn y Côr. Mae'r Côr yn ogystal yn ffodus iawn i gael Bryn Terfel, y bariton byd enwog o Bant Glas, yn Noddwr Anrhydeddus.


Gall Côr Meibion Caernarfon hawlio'r llwyddiant o ennill dair gwaith yn olynol yn Eisteddfod Genedlaethol Cymru (1994 - 1996) a llwyddiant ar chwe achlysur arall, y diweddaraf yn 2003. Mae hefyd wedi ennill nifer o Wyl Corawl eraill dros Gymru ac yn yr Iwerddon. Mae'r Côr wedi bod yn genhadwr gwych i gerddoriaeth Cymru mewn gwledydd yn cynnwys America, Canada, yr Almaen, Gwlad Belg, yr Iseldiroedd, Ffrainc, a Malta.


Mae'r Côr wedi mwynhau nifer o ymweliadau tramor llwyddiannus ac mae gofyn parhaol am ei ymddangosiad i gynnal cyngherddau trwy Brydain Fawr, ac aml ymddangosiadau ar y teledu.