If ordering from outside of the UK you may need to pay duty and other handling fees on top of our carriage charges.

The Welsh Directory

Papurau Bro (Local Welsh-medium Newspapers)

Y Dwrgi

Address:
Ardwyn
Spring Gardens
Heol Llandudoch
Aberteifi
SA43 3AU

Tel: 01239 613637
Mobile: 07854 026141

E-mail:

Main Contact:
Ysg: Catrin Miles

Additional Information:
6 rhifyn yn 2016:

Blwyddyn Newydd - Ionawr 16eg

Dydd Gwyl Dewi - Mawrth 1af

Sadwrn Barlys - diwedd Ebrill

Gwyl Fawr - Gorffennaf 2il

Y Cynhaeaf - Medi 10fed

Y Nadolig - Tachwedd 10fed