tu ôl i'r awyr | Hwyl Llên Llandeilo

Megan Angharad Hunter, awdur ifanc ,newydd  yn trafod ei nofel gyntaf arloesol gyda Bethan Mair  -“ nofel na welwyd ei thebyg mewn print yn y Gymraeg o’r blaen”.

Cost: £5
Sesiwn yn y Gymraeg
Tocynnau ar gael: www.llandeilolitfest.org