Sesiwn stori a lliwio gyda Felicity Elena Haf!

Dewch i ymuno â Felicity Elena Haf a Begw Haf ei hun yn darllen stori ac yn cynnal sesiwn lliwio a dylunio cacennau!

Croeso cynnes i bawb!

Addas i blant 3 i 7 oed.


Cost: £5 - tocynnau ar gael: https://www.cardiffkidslitfest.com/cy/digwyddiadau/storytime-and-colouring-with-begw-haf/?fbclid=IwAR3lxSI5ad607tXMXawc-mJvyrOKjL4NDSI7gE6AYnKfqLjH3TLdNQnMWIA

https://www.cardiffkidslitfest.com