Sesiwn lofnodi | Delyth Jenkins a That Would Be Telyn

Bydd Delyth Jenkins, a'i thelyn, yn ymweld â Siop Cwlwm i lofnodi copiau o'i llyfr newydd 'That Would Be Telyn', sy'n olrhain hanes ei thaith yn cerdded Llwybr Arfordirol Sir Benfro.
Delyth yw un o delynorion Celtaidd mwyaf blaenllaw Cymru, a chafodd ei geni a'i magu yng Nghroesoswallt - tref fwyaf Cymreig Lloegr.

Mwy o fanylion i ddilyn.