Sesiwn lofnodi | Adam Price

Bydd Adam Price yn llofnodi copiau o'i gyfrol newydd Wales: The First and Final Colony.