Na, Nel! Waw! gyda Meleri Wyn James

Hwyl a direidi i danio'r dychymyg yng nghwmni Na, Nel! a'r awdur Meleri Wyn James. Fel awdur y gyfres wreiddiol am ferch fach ddireidus o'r enw Nel a'i ffrindiau, fe fydd Meleri yn annog y plant i fwrw ati i ddefnyddio eu dychymyg mewn sesiwn gair a chreu hwyliog.

Croeso mawr i bawb!

Addas i blant 6 i 11 oed

Cost: £5 - tocynnau ar gael yma: https://www.cardiffkidslitfest.com/cy/digwyddiadau/meleri-wyn-james