Os yn archebu o’r tu allan i’r DU mae’n bosib y bydd yn rhaid i chi dalu treth a chostau dosbarthu eraill ar ben ein costau postio ni.

Lansiad | Annibyniaeth gan Mari Emlyn

Dewch i wrando ar Mari Emlyn yn sgwrsio gyda Siôn Jobbins, Cadeirydd YesCymru. Mi fyddan nhw'n trafod y daith i annibyniaeth, gan fwrw golwg yn ôl dros y pedair blynedd diwethaf ac edrych ymlaen at y camau nesaf.

Lansiad yn fyw drwy Zoom YesCymru Caernarfon.

Linc Zoom: i ddilyn yn fuan