Os yn archebu o’r tu allan i’r DU mae’n bosib y bydd yn rhaid i chi dalu treth a chostau dosbarthu eraill ar ben ein costau postio ni.
Llun o 'Gêm Owain Glyndŵr' gan Geraint Rhys Thomas
ISBN: 9781800992702
Pris: £30.00
Cyfrwng: Gêm
Iaith: Dwyieithog

Gêm Owain Glyndŵr

Mae Gêm Owain Glyndŵr yn gêm fwrdd gyffrous ar gyfer 2-4 person sydd wedi ei seilio ar wrthryfel Owain Glyndŵr rhwng 1400-1405. Mae bwrdd y gêm wedi ei seilio ar fap o Gymru yn y cyfnod. Nod y gêm ydi teithio o amgylch map o Gymru yn ymweld â chestyll Cymreig a Saesneg. Mae'n gêm syml sy'n addas i ysgol, deulu neu ffrindiau ac hefyd yn addas i ddysgwyr Cymraeg. Cyfarwyddiadau dwyieithog.

*Mae'r pris £30 yn cynnwys £5 tuag at gostau cludiant (tu mewn i'r DU yn unig - yn anffodus does dim modd dosbarthu'r gêm i wledydd y tu allan i'r DU)

*Mae'r argraffiad gwreiddiol allan o brint. Mae croeso i chi rag-archebu – bydd rhagor o gopiau ar gael yn fuan!

ISBN: 9781800992702
Pris: £30.00
Cyfrwng: Gêm
Iaith: Dwyieithog