Os yn archebu o’r tu allan i’r DU mae’n bosib y bydd yn rhaid i chi dalu treth a chostau dosbarthu eraill ar ben ein costau postio ni.
Llun o 'Goresgyn Gorbryder (e-lyfr)' gan Helen Kennerley
Llun o\'Goresgyn Gorbryder (e-lyfr)\'
ISBN: 9781800990159
Pris: £10.99
Cyfrwng: E-lyfr (PDF)
Iaith: Cymraeg

Goresgyn Gorbryder (e-lyfr)

Clawr Meddal£10.99

Dysgwch sut i feistroli'ch gorbryder gan ddefnyddio technegau CBT sydd wedi ennill eu plwyf.

Rydyn ni i gyd yn gwybod sut deimlad yw gorbryder:mae'n rhan anochel o fywyd. I rai ohonon ni, fodd bynnag, mae pyliau o banig, ffobiâu, obsesiynau neu bryderon cyson yn gallu cael effaith andwyol ar ein hunanhyder, ein perthynas ag eraill a'n llesiant cyffredinol.

Mae'r canllaw hunangymorth hwn yn dangos i chi sut i ddefnyddio technegau therapi ymddygiad gwybyddol (CBT: cognitive behavioural therapy) i reoli'ch gorbryderon. Profwyd bod CBT yn hynod effeithiol wrth drin gorbryder, a bydd yn eich helpu i ddeall beth sydd wedi ei achosi, beth sy'n ei gynnal ac, yn hollbwysig, sut i adfer rheolaeth arno.

ISBN: 9781800990159
Pris: £10.99
Cyfrwng: E-lyfr (PDF)
Iaith: Cymraeg