Llun o 'Canllaw Bach Sheldon i Ffobia a Phanig' 
           gan Kevin Gournay
ISBN: 9781784617790
Pris: £4.99
Cyfrwng: Clawr Meddal
Iaith: Cymraeg

Canllaw Bach Sheldon i Ffobia a Phanig

Mae ffobiâu a phyliau o banig yn difetha bywydau llawer o bobl. Ond mae newid yn bosibl. Gyda'r canllaw bach hwn byddwch yn dysgu sut i oresgyn y gorbryder sydd wrth wraidd y symptomau annifyr hyn, gan ddefnyddio rhaglen hunangymorth effeithiol.

ISBN: 9781784617790
Pris: £4.99
Cyfrwng: Clawr Meddal
Iaith: Cymraeg