Llun o 'Flame in the Mountains (ebook)' 
           gan H A Hodges
ISBN: 9781784614966
Pris: £6.99
Cyfrwng: E-lyfr (EPUB)
Iaith: Saesneg

Flame in the Mountains (ebook)

Clawr Meddal£12.99

Emynyddiaeth yw un o binaclau llenyddiaeth Gymraeg. Yn y gyfrol hon, mae'r Athro E. Wyn James, arbenigwr cydnabyddedig ar emynyddiaeth Cymru, yn tynnu ynghyd draethodau'r diweddar Athro H. A. Hodges am William Williams, Pantycelyn, Ann Griffiths a'r emyn yng Nghymru. Cynhwysir hefyd ei gyfieithiadau Saesneg o emynau a llythyrau Ann Griffiths ynghyd â'i nodiadau anghyhoeddedig arnynt.

ISBN: 9781784614966
Pris: £6.99
Cyfrwng: E-lyfr (EPUB)
Iaith: Saesneg