Os yn archebu o’r tu allan i’r DU mae’n bosib y bydd yn rhaid i chi dalu treth a chostau dosbarthu eraill ar ben ein costau postio ni.
Llun o 'The Book of Common Prayer (Volume I)' gan Yr Eglwys yng Nghymru / The Church in Wales
Llun o\'The Book of Common Prayer (Volume I)\'
ISBN: 1000000000343
Pris: £5.00
+ Cludiant am ddim!
Cyfrwng: Clawr Caled
Iaith: Saesneg

The Book of Common Prayer (Volume I)

Ceir cyfraith addoliad yr Eglwys yng Nghymru yn y Llyfr Gweddi Gyffredin.
Yn yr ail ganrif ar bymtheg caed adolygu a diwygio ar ffurfiau Gweddi Gyffredin o'r ganrif flaenorol, ac y mae'r angen am ddiwygio pellach a ddaeth i'r amlwg gyntaf yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg wedi dod yn fwy eglur yn y ganrif hon. Ond wrth adolygu felly ni bu erioed unrhyw fwriad i gefnu ar nac athrawiaeth na disgyblaeth nac addoliad yr Eglwys.

*Mae'r pris yn cynnwys costau cludiant.

ISBN: 1000000000343
Pris: £5.00
Cyfrwng: Clawr Caled
Iaith: Saesneg