Y Cyfeiriadur Cymreig

Cyfryngau a Ffilm

Press Data

Monitro a dadansoddi newyddion a sylwadau prif ffynonellau cyfryngau Cymru - er mwyn eich galluogi i gyflenwi eich strategaeth gyfathrebu yn fwy effeithiol.

Cyfeiriad:
Castle Court
6 Heol y Gadeirlan
Caerdydd CF11 9LJ

Ffôn: 029 20 647592

Gwefan: http://www.pressdata.co.uk