Y Cyfeiriadur Cymreig

Cwmnïau Preifat

AgRepairs

Gwasanaeth trwsio ac atgyweirio ar dractorau, ATVs, Peiriannau torri gwair ac ati. Ardal Penllyn a Gwynedd.

Symudol: 07765 983649

E-bost:

Prif Gyswllt:
Dilwyn Williams (Peiriannydd/Mechanic)

Gwybodaeth Ychwanegol:
Pen Llyn a Gwynedd