Y Cyfeiriadur Cymreig

Corau

Côr CF1

Cynhelir ymarferion bob nos Lun rhwng 7 o'r gloch a 9 o'r gloch yng Nghapel Y Crwys, Ffordd Richmond, Caerdydd.

E-bost:

Prif Gyswllt:
Arw: Eilir Owen-Griffiths

Gwybodaeth Ychwanegol:
Ysg: Meilyr Hedd
Cyfeilyddion: Richard Vaughan a Rhiannon Pritchard