Y Cyfeiriadur Cymreig

Lluniaeth a Llety

Y Whitehall

Tafarn Gymreig gydag adloniant

Cyfeiriad:
Stryd y Moch
Pwllheli
Gwynedd LL53 5RG

Ffôn: 01758 614091

E-bost:

Prif Gyswllt:
Hefina Pritchard