Y Cyfeiriadur Cymreig

Theatrau a Chwmnïau Theatr

Theatr Soar

Theatr Gymunedol

Cyfeiriad:
Pontmorlais
Merthyr Tudful CF47 8UB

Ffôn: 01685 722176

Gwefan: http://www.theatrsoar.co.uk

Gwybodaeth Ychwanegol:
Prynnu tocynnau: [email protected]

Llogi ystafelloedd: [email protected]

Trafod a threfnu digwyddiadau yn y Theatr: [email protected]